Nová publikace: John Ruskin a příroda

Právě vyšla nová kniha Karel Stibral, Bohuslav Binka, Naďa Johanisová, John Ruskin a příroda, Praha: Dokořán, Brno: Muni Press 2011. Více informací o ní naleznete v sekci Publikační činnost členů.

Rubriky: Aktuality

Předvánoční posezení & Křest knihy Estetika na přelomu milénia

Společnost pro estetiku AV ČR si společně s Katedrou estetiky FF UK dovolují pozvat své členy, přátele, resp. pedagogy a studenty, na předvánoční setkání, které se bude již tradičně konat v Marathon CaféČerné ulici číslo 9 na Praze 1, a to v pátek 16. prosince 2011 od 19:00. Součástí tohoto setkání bude křest dlouho očekávané publikace Estetika na přelomu milénia editora Pavla Zahrádky, kterou vydává nakladatelství Barrister & Principal a na jejíž přípravě se podíleli někteří členové a členky společnosti i katedry.

 

 

 

Rubriky: Aktuality

PODĚKOVÁNÍ: Krása a zvíře. Estetika, etika a zoologické zahrady

 

Společnost pro estetiku AV ČR a ostatní spolupořádající ústavy a katedry děkují všem přednášejícím, badatelům a studentům, kteří se zúčastnili pátého ročníku interdisciplinární konference o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí KRÁSA, KRAJINA, PŘÍRODA na  téma estetického posuzování zvířat a problematiky zoologických zahrad. Zvláštní dík patří našim pomocným vědeckým silám Kláře, Tereze, Barboře a Simoně. Doufáme, že se s Vámi opět sejdeme na dalších akcích, pořádaných či podporovaných Společností pro estetiku.

 

Za organizátory

Ondřej Dadejík; Karel Stibral

 

 

 

Rubriky: Aktuality

WORKSHOP

SPODNÍ PROUD NEGACE V ESTETICKÉM PROŽITKU U JANA PATOČKY

Úterý 13. 12. 2011 od 14:30; zasedací místnost č. 117 Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Workshop byl spolupořádán Katedrou filozofie FF ZČU v Plzni, Katedrou estetiky FF UK v Praze a Společností pro estetiku při AV ČR v Praze. Program workshopu naleznete níže.

[…] Více    

Rubriky: Aktuality