CFP KONFERENCE KRÁSA, KRAJINA, PŘÍRODA VIII.: VODA

CALL FOR PAPERS

Společnost pro estetiku při RVS AV ČR,

Ústav estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích a Katedra estetiky FF UK Praha

pořádají VIII. ročník interdisciplinární konference Krása, krajina, příroda:

 

VODA

 

která se bude konat

v úterý 2. prosince 2014

v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, 110 00 Praha 1

 

Stejně jako les, zahrada či krása zvířat – témata našich předchozích setkání – patří i voda v krajině mezi archetypy lidské zkušenosti. Řeky, potoky, tůně, jezera či bažiny, mokřady a blata jsou na jedné straně běžnou součástí našeho života, na straně druhé jsou však zároveň výsostnou, symbolickým potenciálem prostoupenou příležitostí pro estetické zakoušení. Voda ve všech zmíněných významech je odvěkým tématem uměleckých reprezentací, blíže k dnešku se pak stává i samotným médiem umělecké tvorby (land art, environmental art). Voda v různých podobách je nezbytnou součástí tvorby krajinného či městského prostředí. Obracíme-li tento rok svou pozornost k vodě jako součásti našeho žitého prostředí a především k vodním plochám jako zvláštním druhům estetických objektů, činíme tak další, takřka nezbytný krok při volbě témat našich konferencí, jejichž účelem je právě hlouběji porozumět z různých tematických a teoretických hledisek významu estetického hodnoty krajiny a přírody.

 

 

Příspěvky by měly spadat do těchto základních okruhů:

  1. Estetická dimenze budování umělých vodních ploch a toků: přehrad, rybníků, jezírek, regulací vodních toků.
  2. Bažiny, mokřady, blata: estetická hodnota opomíjených typů prostředí.
  3. Voda v krajině jako téma literárních, výtvarných, hudebních či filmových děl.
  4. Voda v krajině jako médium umělecké tvorby.
  5. Vodní plochy v zahradní architektuře, urbanismu, krajinném plánování.

Zde si můžete stáhnout CALL FOR PAPERS.

Abstrakty svých vystoupení (100–150 slov) posílejte prosím do 3. 11. 2014 na tyto adresy: kstibral@ff.jcu.cz, ondrej.dadejik@estetikaspol.cz, m.kaplicky@gmail.com

Konferenční příspěvek: 100,– Kč (občerstvení, materiály), studenti, důchodci a členové Společnosti pro estetiku 50,- Kč. Posluchači se mohou účastnit bez předchozího přihlášení.

Za organizátory konference

doc. Karel Stibral, Dr. Ondřej Dadejík, Dr. Martin Kaplický, prof. Vlastimil Zuska


Art by A.S.S.

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,