Pátá letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


NAKOLIK "POUHÉ" JE "POUHÉ VYSTAVENÍ SE PODNĚTU"?

Tereza Hadravová  |  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Pondělí 3. 11. 2014 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |


Nárůst zájmu vědců o experimentální výzkum vnímání a hodnocení uměleckých děl, který je možné zaznamenat v posledním čtvrtstoletí, donedávna nenašel významnou odezvu ve filozofické estetice. Tato situace se v posledních několika letech proměňuje. Ve své přednášce se budu zabývat „pionýrskou“ studií, jež vyšla v roce 2013 v The British Journal of Aesthetics a jejímž tématem je právě kritická reflexe některých výzkumů estetického hodnocení vedených současnými vědci, doplněná dokonce o vlastní experiment. Její autoři (Meskin a kol.) nabízejí re-interpretaci pro příslušnou teorii estetického soudu klíčového psychologického jevu – tzv. pouhého opakovaného vystavení se podnětu. Vycházejí z dostupného korpusu dat, který obohacují o vlastní sběr, avšak docházejí k jiným závěrům, než k jakým došli jejich předchůdci. V naznačeném směru budu ve své přednášce dále pokračovat a pokusím se o alternativní – a přesvědčivější – vysvětlení dostupných dat.

Literatura:

Meskin, A. – Phelan, M. – Moore, M. – Kieran, M. (2013): Mere Exposure to Bad Art, The British Journal of Aesthetics 53, 2, 139–164.


Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D. (*1980) absolvovala magisterské studium estetiky a filozofie na FF UK, kde dále pokračovala v doktorském studiu estetiky. Během svého studia uskutečnila řadu stáží a výzkumných pobytů – ten nejdůležitější na katedře filozofie na Simon Fraser University v Kanadě. V září 2014 obhájila dizertační práci Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy. Kromě zájmu o empirické podoby estetiky se Tereza Hadravová zajímá také o diskuze vedené v rámci analytické estetiky a teorii filmu. Je editorkou časopisů Estetika: The Central Europena Journal of Aesthetics a dok.revue. Publikovala několik studií, článků a recenzí v časopisech Iluminace, Estetika: The Central Europena Journal of Aesthetics, Česká literatura, Filosofický časopis a dalších.


Další přednášky SPE na podzim 2014:

Pátek 14. 11. 2014, 15:30, Dominique Chateau, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pondělí 1. 12. 2014, 17:15, David Čeněk, FF UK v Praze

Všechny přednášky se budou konat na obvyklém místě, v zasedací místnosti Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Podrobnosti ohledně témat jednotlivých přednášek zveřejníme v následujících týdnech.

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,