Konference Krása, krajina, příroda VIII: VODA

Společnost pro estetiku při RVS AV ČR,

Ústav estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích a Katedra estetiky FF UK Praha

pořádají VIII. ročník interdisciplinární konference Krása, krajina, příroda:

 

VODA

 

který se bude konat v úterý 2. prosince 2014

v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, 110 00 Praha 1

Stejně jako les, zahrada či krása zvířat – témata našich předchozích setkání – patří i voda v krajině mezi archetypy lidské zkušenosti. Řeky, potoky, tůně, jezera či bažiny, mokřady a blata jsou na jedné straně běžnou součástí našeho života, na straně druhé jsou však zároveň výsostnou, symbolickým potenciálem prostoupenou příležitostí pro estetické zakoušení. Voda ve všech zmíněných významech je odvěkým tématem uměleckých reprezentací, blíže k dnešku se pak stává i samotným médiem umělecké tvorby (land art, environmental art). Voda v různých podobách je nezbytnou součástí tvorby krajinného či městského prostředí. Obracíme-li tento rok svou pozornost k vodě jako součásti našeho žitého prostředí a především k vodním plochám jako zvláštním druhům estetických objektů, činíme tak další, takřka nezbytný krok při volbě témat našich konferencí, jejichž účelem je právě hlouběji porozumět z různých tematických a teoretických hledisek významu estetického hodnoty krajiny a přírody.


PROGRAM KONFERENCE:

Zahájení konference | 9:00-9:15


9:15– 9:35 | Radek Mikuláš: Estetika zamrzlých vodních ploch

9:35–10:00 | Roman Figura: Krása a zbarvení vodních ptáků


Přestávka – 10:00-10:15


10:15–10:40 | Michal Preusz, Klára Paclíková: Voda v krajině, městech a šlechtických sídlech v období renesance. Současný stav a perspektivy historicko-archeologických výzkumů v jižních Čechách

10:40–11:05 | Michaela Nohejlová Zemková, Johana Hořejší: Rohanský ostrov – místo, jehož historie stojí na vodě


Přestávka – 11:05-11:20


11:20–11:45 | Vlastimil Zuska: Ostrovy v rybnících (estetická a jiné perspektivy)

11:45–12:05 | Ondřej Dadejík: Voda a estetická zkušenost


Oběd12:05-14:00


14:00–14:25 | Antonín Policar: Vodopád jako estetický objekt

14:25–14:50 | Barbora Bakošová, Kateřina Pařízková: Limity krásy. Vykročení za hranici běžné reflexe vody


Přestávka – 14:50-15:10


15:10–15:35 | Simeona Jedličková: Voda – zdroj života francouzské formální zahrady

15:35–16:00 | Jan Ivanega: „Der Weg führt immer längst der Moldau sehr Pitoresk…“ Voda a hraběcí rod Buquoyů


Přestávka – 16:00-16:20


16:20–16:45 | Martin Tomášek: Vodotoky a vodoplochy u Karla Hynka Máchy

16:45–17:10 | Monika Sybolová: Živel nebo zrcadlo? Vodní hladina ve výtvarném umění 19. století


Přestávka – 17:10-17:30


17:30–17:50 | Martina Sedláková: Voda – architektura – sklo

17:50–18:15 | Olga Lomová: Déšť na vsi a v Soutěskách: básník Tu Fu o dešti


Ukončení konference – 18:15


PROGRAM KONFERENCE A SEZNAM ABSTRAKTŮ

Konferenční příspěvek: 50,– Kč (občerstvení, materiály), studentky, studenti, důchodci a členové Společnosti pro estetiku vstup zdarma. Posluchači se mohou účastnit bez předchozího přihlášení.

Za organizátory konference

doc. Karel Stibral, Dr. Ondřej Dadejík, Dr. Martin Kaplický, prof. Vlastimil Zuska


Art by A.S.S.

 

Po konferenci jsou její účastníci jako obvykle zváni na neformální setkání, které tradičně proběhne v Marathon Café (Černá 9, Praha 1), začátek: 19:00.

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , ,