Sedmá letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST: CHRIS MARKER A INTERNET

David Čeněk  |  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Pondělí | 1. 12. 2014 | 17.15 | 4. patro, místnost č. 426 | Katedra estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze | Celetná 20, Praha 1 |


Tváří v tvář neuvěřitelné rozmanitosti díla francouzského filmaře Chrise Markera se vnímavý divák neubrání touze stát se tak trochu sám Markerem. Zdrojem tohoto pocitu je bezpochyby nejen velmi inspirativní mnohovrstevnatá významovost jeho děl, ale také jejich hlavní tematická linie času – historického a individuálního, která se vine celým dílem. Zatím nejobtížněji uchopitelnými se umělecké kritice a filmové historii jeví markerovské přesahy do galerií a na internet. Přednáška se bude zabývat webovými stránkami GORGOMANCY, kam Marker umístil čtyři svoje díla – CD-ROM Immemory, televizní seriál Soví dědictví, film Dílna – součást virtuálního internetového muzea a střihový film Stopover v Dubaji, rekonstruující na základě záběrů z bezpečnostních kamer teroristický atentát Mossadu na člena Hamásu. Ačkoliv jde o nedokončené internetové dílo, lze zde vysledovat završení celoživotního snahy zůstat v anonymitě, měnit identitu a vytvářet díla, která mají chameleonskou povahu, tedy skrz proměnlivý vzhled mění vyznění, čímž se snažil Marker dokázat, jak málo záleží na osobnosti tvůrce pro jejich pochopení.


David Čeněk (* 1973) absolvoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity (obor francouzština-španělština). V roce 2004 dokončil studia oboru Filmová věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako asistent na katedře filmových studií FF UK, přednáší na FAMU. Specializuje se především na dějiny latinskoamerického filmu, afrických a arabských kinematografií, francouzského a španělského filmu. Dlouhodobě se věnuje také tématu vizuální antropologie. Edičně připravil a přeložil ve spolupráci s Helenou Bendovou publikaci Jean-Luc Godard, texty a rozhovory. Je autorem monografie Chris Marker (NAMU, 2012). Jako spolueditor se podílel na knize Vizuální antropologie – kultura živá a viděná (Tereza Porybná ed., vydal Pavel Mervart 2011) a Alain Resnais. Kinematografia mozgu (Eds. David Čeněk, Martin Kaňuch, Michal Michalovič. Slovenský filmový ústav, Bratislava 2013).

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , ,