Členské příspěvky SPE 2014

Vážené členky a vážení členové Společnosti pro estetiku,

blíží se konec roku a s ním i termín vyúčtování příjmů a výdajů naší společnosti. Jak jistě víte, členské příspěvky tvoří, společně s na jejich výběr vázanou finanční podporou Akademie věd České republiky, základní částku, umožňující naši činnost. Pouze díky této Vaší pomoci a díky podpoře AV ČR jsme schopni v průběhu roku provozovat tyto stránky, pořádat přednášky a konference a platit alespoň v symbolické míře odměny pozvaným hostům. Letos to bylo 7 zvaných přednášek, z toho dvě zahraniční, a jedna každoročně pořádaná konference. Zároveň jsme díky této podpoře schopni přispívat na drobné výdaje spojené s vydáváním esteticky relevantních publikací.

Dovoluji si Vás tedy i touto cestou poprosit o zaplacení členských příspěvků za rok 2014. Výše členského příspěvku pro letošní rok je 300,- Kč, pro důchodce a studenty 150,- Kč.

Členský příspěvek lze poslat (pokud možno) prostřednictvím bankovního převodu ve prospěch účtu 000000-1937599379/0800 (IBAN CZ70 0800 0000 0019 3759 9379) u České spořitelny a.s., Rytířská 29, Praha 1. Do "Zprávy pro příjemce" uveďte své jméno a příjmení. Příspěvek lze také zaplatit přímo do rukou paní Kateřiny Novotné, sekretářky SPE, na Katedře estetiky FF UK (Celetná 20, Praha 1, 116 42, 2. patro, místnost č. 204), kde v současnosti naše společnost sídlí.

Děkuji a všem přeji klidné svátky a šťastný nový rok,

Ondřej Dadejík

Předseda SPE při RVS AV ČR

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog