První letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


BRITŠTÍ ESTETICI V RANÉ PRAŽSKÉ UNIVERZITNÍ ESTETICE (1763–1848)

Tomáš Hlobil | Katedra estetiky, FF UK v Praze; Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF UP v Olomouci

Úterý 24. 3. 2015 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |


 

Přednáška ukáže, které britské estetiky pražští ordinariové estetiky Karl Heinrich Seibt, August Gottlieb Meiβner, Joseph Georg Meinert, Johann Heinrich Dambeck a Anton Müller zachytili v přednáškách z estetiky, jaká místa z jejich děl vybírali, jaký k nim zaujali postoj, a následně pražský univerzitní přístup k britské estetice vsadí do dobových souvislostí.

 


Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. (* 1965) vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UP v Olomouci v letech 1983–88. V letech 1990–92 byl interní aspirant na katedře estetiky FF UK v Praze. Kandidátskou práci Psané versus mluvené (Počátky problematiky) obhájil v roce 1993. V roce 2000 byl habilitován na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru teorie literatury, v roce 2004 byl jmenován profesorem teorie literatury na Univerzitě Karlově. Byl řešitelem mnoha grantových projektů domácích (GA ČR) i zahraničních (Fulbright Foundation, Getty Foundation, Mellon Foundation, DAAD-Forschungsstipendium). Badatelsky se zaměřuje na dějiny teorie nápodoby, dějiny britské a německé estetiky 18. století, dějiny estetiky jako univerzitní instituce a počátky české estetiky jak ve větvi česky, tak německy psané. Působí jako profesor na Katedře estetiky FF UK a na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF PU. Mezi jeho publikace patří zejména Jazyk, poezie a teorie nápodoby. Příspěvek k dějinám britské a německé estetiky 18. století (2001), František Palacký: An Historical Survey of the Science of Beauty and the Literature on the Subject (2002), a Výuka dobrého vkusu jako státní zájem. Počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763 – 1805 (2011; německy Geschmacksbildung im Nationalinteresse. Die Anfänge der Prager Universitätsästhetik im mitteleuropäischen Kulturraum 1763–1805, 2012).

 


Harmonogram dalších přednášek SPE pro rok 2015 pro období březen–červen je v přípravě.

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,