3. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


ZAPOMNĚLA ESTETIKA NA NORMÁLNÍ POSLUCHAČE?

Tereza Hadravová  | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze |

Pondělí 27. 3. 2017 | 17.30 hod. | Katedra estetiky, místnost C426, 4. patro | Celetná 20, Praha 1 |


Interdisciplinární časopis Behavioral and Brain Sciences nedávno zveřejnil seznam dvaceti nejčtenějších článků v roce 2016. Na seznamu figuruje i studie "Emotional Responses to Music: The Need to Consider Underlying Mechanisms" napsaná psychology Patrikem Juslinem a Daniel Västfjällem. Ti tvrdí, že empirická psychologie nabízí pro tematizaci emocionálních reakcích posluchačů hudby lepší rámec než estetika či hudební teorie, které se tradičně omezují pouze na jeden určitý typ zkušenosti, soustředěný kolem pojmu hudebního očekávání. „Domníváme se,“ poznamenávají autoři, „že [muzikologové] často zapomínají na to, že ne všichni posluchači slyší hudbu stejným způsobem jako hudební teoretici.“ Ve své přednášce se pokusím nabídnout několik argumentů na podporu teze, že hudební očekávání lze považovat za nejzajímavější oblast výzkumu nejen v kontextu estetiky či hudební teorie, ale rovněž v rámci empirické psychologie. Východiskem mého argumentu bude úvaha, že právě konstatování, že hudbu lze slyšet vícero způsoby, vybízí k tomu pokusit se tyto způsoby v teorii oddělit, a otevírá příležitost k jejich vzájemnému porovnávání a hodnocení.

Referenční text k nalezení ZDE.


Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D. (*1980) absolvovala magisterské studium estetiky a filozofie na FF UK, kde dále pokračovala v doktorském studiu estetiky. Během svého studia uskutečnila řadu stáží a výzkumných pobytů – ten nejdůležitější na katedře filozofie na Simon Fraser University v Kanadě. V září 2014 obhájila dizertační práci Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy. Kromě zájmu o empirické podoby estetiky se Tereza Hadravová zajímá také o diskuze vedené v rámci analytické estetiky a teorii filmu. Je editorkou časopisů Estetika: The Central Europena Journal of Aesthetics. Publikovala několik studií, článků a recenzí v časopisech Iluminace, Estetika: The Central Europena Journal of Aesthetics, Česká literatura, Filosofický časopis a dalších. V minulém roce Tereze Hadravové vyšla kniha Co je nového v estetice (Praha: Nová beseda, 2016).


Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,