4. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SEMINÁŘ ESTETIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZVOU NA PŘEDNÁŠKU


STYL JE ČLOVĚK SÁM

Jan Staněk  | Ústav věd o umění a kultuře | Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích |

Čtvrtek 20. 4. 2017 | 18.00 hod. | Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně | Učebna B2.32 | Arne Nováka 1, Brno, 60 200 |


Přednáška bude věnována některým historickým souvislostem slavného, často z kontextu vytrhávaného a špatně chápaného výroku autora Histoire naturelle, který zazněl v řeči pronesené při příležitosti přijetí do Francouzské akademie, známé jako Rozprava o stylu (Discours sur le style). Nastíní zejména povahu jeho spojitosti s rétorickou tradicí a dotkne se také jeho mylných výkladů.


Mgr. Jan Staněk, Ph.D. (*1976) vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor Estetika-Filosofie (2002), a v roce 2006 zde obhájil disertační práci s názvem Dandysmus a Čechy: Karásek, Marten, Breisky. Do sféry jeho odborných zájmů spadá vedle estetiky chování a otázek autostylizace rovněž literární fin de siècle a francouzská a anglická estetika a literatura 19. století. Zabývá se také estetikou krajiny v 18. a 19. století, především estetikou landscape garden. Vedle Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity působí zároveň na Pedagogické fakultě téže univerzity. Mezi jeho poslední publikace patří Diletantismus a umění života. Od Monaigne k Bourgetovi (Brno: Host, 2013), nebo Stopy pragmatismu (České Budějovice: Episteme, 2016, společně s P. A. Bílkem, O. Dadejíkem, M. Kaplickým, V. Papouškem a D. Skalickým).


 

 

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , ,