Seminář Proces a estetika II.

Katedra estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Oddělení estetiky Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Společnost pro estetiku při Radě vědeckých společností Akademie věd České republiky pořádají seminář v rámci grantového projektu GA ČR:

PROCES A ESTETIKA II.

Rytmus v procesuální filosofii


Místo: Katedra estetiky FF UK v Praze, Celetná 20, Praha 1, 116 42, 4. patro, místnost č. 426

Čas: Úterý 30. 5. 2017, 10:00–13:00


Vlastimil Zuska: Časovost formy u Focillona a Whiteheada

Martin Kaplický: Whitehead vs. Dewey: rytmus v jejich filosofii a estetice

Ondřej Dadejík: Vztah izolacionismu a kontextualismu u Whiteheada a Deweyho

Miloš Ševčík: Odhalování rytmu: Bergson a Whitehead o zprostředkování bezprostřednosti uměním


Délka jednotlivých příspěvků je cca 20 minut. Diskuse následuje vždy bezprostředně po každém příspěvku. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


 

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , ,