9. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


NÁVRATY K BAUMGARTENOVI

Daniela Blahutková  | Katedra filozofie | Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Středa 27. 9. 2017 | 17.30 hod. | Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni, m. RJ209 | Sedláčkova 19, Plzeň |


V posledních letech se objevují nová latinsko-německá vydání Aesthetiky Alexandra Gottlieba Baumgartena (1714–1762), doplněná o související texty, které pomáhají sledovat vývoj Baumgartenova myšlení od raných spisů právě k Aesthetice (1750/58). S tím jdou ruku v ruce i četnější snahy o interpretaci Baumgartenova odkazu. V roce 2014 uplynulo 300 let od narození německého filozofa, jehož jméno si spojujeme s ustavením estetiky jako samostatné vědy. Baumgartenův projekt estetiky bývá připomínán jako projekt vědy o senzitivním poznávání a teorie jisté analogie rozumu, která má dokonalý projev v tvůrčí oblasti, v umění. Ovšem wolffovská terminologie, poetologicko-rétorické inspirace a latinský jazyk Baumgartenova díla – to vše bylo v protikladu k tendencím, které se v Německu 2. poloviny 18. století prosazovaly. I další okolnosti způsobily, že jeho Aesthetica zůstala do 20. století nepřekládána a málo čtena. Přednáška připomene, jak Baumgartenův rozvrh estetiky vznikal, jaké se mu dostávalo pozornosti a jak je reflektován v posledních desetiletích zejména v německém prostředí.


Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. působí na Katedře filozofie FF ZČU v Plzni, kde se podílí na výuce estetiky. Nedávno zde spolupracovala na projektu, věnovanému myšlení Jana Patočky o umění. Kromě zájmu o literaturu a teoretické přístupy k ní překládá z německého jazyka.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,