KONFERENCE VNÍMAT, MYSLET, ČÍST

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na dvoudenní konferenci Vnímat, myslet, číst, na které vystoupí i estetičky Tereza Hadravová a Šárka Lojdová.

19. 9. 2017

9:00 – 9:45 Registrace účastníků
9:45 – 10:00 Úvodní slovo: PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FFUK a organizátoři konference

1. Jazyk umění z pohledu estetiky (10:00 – 11:00)

10:00 – 10:20 Ph.D. Tereza Hadravová: Umění za hranicemi jazyka

10:20 – 10:40 Mgr. Šárka Lojdová: Význam a jeho vtělení ve filozofii Arthura C. Danta

10:40 – 11:00 Společná diskuze

11:00 – 11:30 PAUZA

2. Z dalekých krajů – interpretace mimoevropského umění
v kontextu západní kultury (11:30 – 12:30)

11:30 – 11:50 Mgr. Hana Benešovská: Umění starého Egypta – hledání nových souvislostí

11:50 – 12:10 Mgr. Petra Bidlasová: Současné africké umění: český pohled?

12: 10 – 12:30 Společná diskuze

12:30 – 14:00 PAUZA NA OBĚD

3. Křesťanská spiritualita v průběhu staletí (14:00 – 15:30)

14:00 – 14:20 Mgr. Eva Csémyová: Jak číst strop? Možnosti vnímání šablonové malby v prostoru středověkého kostela

14:20 – 14:40 Mgr. Stanislava Kustrová: Koncepcia via activa a via contemplativa vo vybraných dielach renesančných autorov a odlišná percepcia týchto diel

14:40 – 15:00 Mgr. Hana Lamatová: Konceptuální přístup v tématu zobrazování křížové cesty

15:00 – 15:30 Společná diskuze

15:30 – 16:00 PAUZA

4. Pomíjivost a dematerializace umění ve 20. století
– jak číst konceptuální a procesuální umění (16:00 – 17:30)

16:00 – 16:20 MgA. Mgr. Zdislava Melicharová Ryantová: Číst akční umění

16:20 – 16:40 MA. Hana Janečková: Afektivita v mezigeneračních a trans-národních reenakcích

16:40 – 17:30 Závěrečná diskuze

20. 9. 2017

9:00 – 9:45 Registrace účastníků
9:45 – 10:00 Úvodní slovo – organizátoři konference

5. Kritik jako tvůrce umění? Úloha kritika ve společnosti
(10:00 – 11:00)

10:00 – 10:20 Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová: Co je to kritika?

10:20 – 10:40 RNDr. Mgr. Jiří Bernard Krtička: Umělci bez umění, kritikové bez kritérií

10:40 – 11:00 Společná diskuze

11:00 – 11:30 PAUZA

6. Intuitivní vnímání a autentická zkušenost jako metody dějin umění
(11:30 – 12:30)

11:30 – 11:50 Mgr. Eva Skopalová: Třetí oko historika umění

11:50 – 12:10 Mgr. Šárka Komedová: Umění, vnímání a vizuální myšlení v kontextu teorií Rudolfa Arnheima

12:10 – 12:30 Společná diskuze

12:30 – 14:00 PAUZA NA OBĚD

7. Nové pohledy napříč obory (14:00 – 15:30)

14:00 – 14:20 Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová: Multimodalita hudebního vnímání a poznatelnost hudby ve světle současného výzkumu

14:20 – 14:40 Mgr. Petr Adámek: Od kognice k percepci a zase zpátky – autorská intence jako nástroj komunikace

14:40 – 15:00 Bc. Marsova Liubov: Neurovědy a renesanční teorie umění

15:00 – 15:30 Společná diskuze

15:30 – 16:00 PAUZA

20. 9. 2017 16:00
Host: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.:
„Curieux, Erudita, Cicerone: historik umění v Arkádii“

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , ,