11. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SEMINÁŘ ESTETIKY FF MU ZVOU NA PŘEDNÁŠKU


POČÁTKY ESTETICKÉHO OCENĚNÍ A UMĚLECKÉHO ZOBRAZENÍ INDUSTRIÁLNÍ KRAJINY

Karel Stibral, Veronika Faktorová  | Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně | Ústav bohemistiky JČU v Českých Budějovicích

Úterý 12. 12. 2017 | 17.30–18.30 hod. | Filozofická fakulta MU, místnost B2.23 | Arne Nováka 1, Brno |


Jak naši předci vnímali setkání s průmyslovou krajinou, když začínala průmyslová revoluce? Byli znechuceni jako řada našich současníků, nebo jásali nad kouřícími komíny a krajinou rozrytou doly jako v padesátých letech? Přednáška bude analyzovat základní (estetické) postoje, které můžeme nalézt u tehdejších obyvatel Británie, kolébce industriální revoluce, ale též Německa a Čech, a to jak na základě cestopisné literatury či dopisů, tak i materiálů z krásné literatury a výtvarného umění.

Pozvánku na přednášku si můžete stáhnout ZDE.


Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. (* 1979) absolvovala obor český jazyk a literatura – historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorské studium Dějiny novější české literatury na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde nyní působí. V publikovaných pracích se zabývá zvláště romantismem; naposledy přispěla kapitolou do knihy badatelského týmu Dalibora Turečka České literární romantično (Host, 2012). Publikovala monografii Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu (Arsci, 2012) a spolu s D. Turečkem připravila výstavu Památníku národního písemnictví v Praze KHM 1810-2010. Dvě století české kultury s Máchou a k ní stejnojmenný katalog se studiemi.

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (*1971) v současnosti přednáší na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vystudoval estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální studium absolvoval na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde také nějaký čas učil. Zabývá se především historií estetického postoje k přírodě v novověku, tématem estetiky v dílech biologů 19. – 20. století a přesahy mezi současným uměním a biologií. Publikoval knihy Proč je příroda krásná? (Dokořán, 2005), Darwin a estetika. (Pavel Mervart, 2006), Česká estetika ve středoevropském kontextu (Dokořán, 2009, společně s Ondřejem Dadejíkem a Vlastimilem Zuskou), John Ruskin a příroda (Dokořán, 2011, společně s Bohuslavem Binkou a Naďou Johanisovou) a O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou (Dokořán, 2012).

 


 

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , ,