RIP VLADIMÍR SVATOŇ

26. 12. 2018 zemřel Vladimír Svatoň, profesor komparatistiky a slavistiky, literární vědec, dlouholetý člen a bývalý předseda Společnosti pro estetiku.

Rubriky: 2018, Aktuality | Štítky: ,

NOVÁ PUBLIKACE KONTEXT V POHYBU

 

 

 

 

BÍLEK, Petr A. – KAPLICKÝ, Martin – PAPOUŠEK, Vladimír – SKALICKÝ, David: Kontext v pohybu:
(Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7470-220-
4.

Americký pragmatismus, spojený se jmény W. Jamese, Ch. S. Peirce a J. Deweyho, částečně ovlivnil českou filozofii a estetiku prvních desetiletí 20. století, literární vědy se však příliš nedotkl.

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Publikační činnost členů | Štítky: , , , , , , ,

Nežádoucí účinky „kapitálu“

Ještě před několika desetiletími se pojem „kapitál“ používal hlavně v ekonomickém smyslu. Dnes je jeho význam mnohem širší, pronikl do všech oblastí, běžně se objevuje v kontextu vědy, umění, médií… U někoho tak může vyvolávat alergickou reakci. O kapitálu v širším kontextu ale uvažoval už Gary S. Becker, který začal užívat pojem „lidský kapitál“ (human

[…] Více    

Rubriky: Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

9. A POSLEDNÍ LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SPOLEK STUDENTŮ ESTETIKY KATHARSIS ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

PROMLOUVAJÍCÍ MLUVA A ESTETICKÝ ZNAK

Felix Borecký | Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy | Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pondělí 17. 12. 2018 | 17.30 hod. | Kampus Hybernská | Hybernská 4, přednáškový sál | Praha 1 |

Přednáška si klade za cíl porovnat Merleau-Pontyho pojetí „promlouvající mluvy“ a

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , ,

CFP NA KONFERENCI O EMOCÍCH

York University 11^th Annual Graduate Philosophy Conference: Philosophy
of Emotion

April 25-26 2019

York University

Toronto, Ontario

Our 11th annual conference, which will be held on April 25-26 2019, will
focus on the nature and significance of emotions. We will accept
submissions on epistemology, ethics, metaethics, aesthetics, philosophy
of action, philosophy of language, philosophy of mind, and political
philosophy.

Papers
[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality | Štítky: , ,

8. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SEMINÁŘ ESTETIKY FF MU SRDEČNĚ ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

KOMIKS JAKO DEVÁTÉ UMĚNÍ?

Martin Foret | Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky | Filozoficka fakulta Univerzity Palackého v Olomouci |

Pondělí 3. 12. 2018 | 16.00 hod. | posluchárna D22, FF MU | Arna Nováka 1, Brno |

Na komiks jakožto specifický kulturní fenomén bylo dlouho dobu nahlíženo

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

„Esteticky relevantní“ granty GAČR

Grantová agentura České republiky zveřejnila výsledky grantové soutěže 2018. Vítězné projekty začínají rokem 2019.

  • prof. Mgr. Martin Putna (FHS UK), Tvorba Jakuba Demla v prvních letech republiky (1919-1927). Kritická edice (3)
  • Mgr. Ivo Purš (ÚDU AV ČR), Alchymické laboratorium ve výtvarném umění (3)
  • doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. (FF Univerzita Pardubice), Lokalita a komunita v současné anglofonní detektivní próze
  • Mgr. Filip Krajník,

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality | Štítky: ,

7. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SPOLEK STUDENTŮ ESTETIKY KATHARSIS ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

JE VÝKLAD VZNEŠENA V OLOMOUCKÝCH PŘEDNÁŠKÁCH Z ESTETIKY (1821/22) FRANZE FICKERA KANTOVSKÝ?

Tomáš Hlobil | Katedra estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze |

Úterý 4. 12. 2018 | 17.30 hod. | Kampus Hybernská | Hybernská 4, přednáškový sál | Praha 1 |

Franz Ficker (1782-1849), rodák ze severních Čech, absolvent pražské univerzity, profesor na několika

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , ,

NABÍDKA OCENĚNÍ

The Jeffrey Rubinoff Sculpture Park invites applications for three awards: Postdoctoral Award, Graduate Essay Award and Guest Curatorship Award. Note that these are open to postdoctoral and postgraduate researchers working on the visual arts within any academic discipline, including philosophy of art and aesthetics.

Postdoctoral Awards (deadline 11 January 2019)
Aimed at early career researchers anywhere in

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: ,

Od Západu po Východ (stručná správa z prešovskej konferencie)

Chápať popkultúru ako aplikovanú estetiku, študovať estetiku iných kultúr a nenechať sa pohliť inými disciplínami. To je len niekoľko z odkazov a výziev, ktoré si adresovali estetici a estetičky počas štvrtého ročníka konferencie “Súradnice estetiky, umenia a kultúry” na Prešovskej univerzite s názvom “Ako študovať estetiku”. V priebehu dvoch novembrových dní pedagógovia aj študenti diskutovali

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,