1. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SPOLEK STUDENTŮ ESTETIKY KATHARSIS ZVOU NA PŘEDNÁŠKU


PAMĚŤ V AUTOBIOGRAFICKÉM TEXTU (ROUSSEAU, LEIRIS, HRABAL)

Josef Fulka  | Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze | Filosofický ústav AV ČR |

Pondělí 26. 3. 2018 | 17.30 hod. | Kampus Hybernská, Hybernská 4, přednáškový sál | Praha 1 |


John Locke kdysi definoval lidskou identitu schopností vědomě si vzpomínat na minulost. Existuje nicméně ještě jiný typ paměti, jehož zkoumání možná spadá spíše do oblasti literatury než filosofie (Marcel Proust z něho, jak známo, učinil samotný základ své románové estetiky): paměť mimovolná nebo šířeji afektivní. Zaměříme se na tři autory, kteří – každý svým způsobem – přispěli k našemu porozumění povahy tohoto druhého typu paměti: Jeana-Jacquesa Rousseaua, Michela Leirise a Bohumila Hrabala. Zdůrazníme také, že psaní o sobě samém, jak je tito tři autoři praktikují, si neklade za cíl pouze nalézt minulost prostřednictvím paměti, nýbrž objevit vlastní identitu v silném slova smyslu. Všichni tři se takto přidružují k oné myšlenkové tradici, kterou Michel Foucault ve svých posledních seminářích označil antickým výrazem parrhésia.


Doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (*1976) Vystudoval Filozofickou fakultu FF UK, obor filosofie (doktorské studium ukončeno 2003). Kromě Filosofického ústavu působí v současné době na Fakultě humanitních studií FF UK a na Undergraduate Program in Central European Studies (CERGE-EI) v Praze. V letech 2013 – 2014 obdržel Fulbrightovo stipendium na katedře Communication Studies, University of Austin, Texas. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na filosofii 18. a 20. století a literární teorii. Překládá z francouzštiny a angličtiny – R. Barbaras, J. Kristeva, R, Barthes, E. Laclau, L. Althusser, M. Foucault, J. Butler, L. Harlan, C. Lévi-Strauss, J. Rancière, M. Richir, A. Badiou, G. Didi-Huberman, P. Klossowski, M. Maffesoli a další.

Rubriky: 2018, 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , , ,