PŘEDNÁŠKA LUKÁŠE MAKKYHO

Mgr. Lukáš Makky, Ph.D.

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Název: Praveký svet ako (staro)nové estetično: estetická potencialita kultúrne vzdialeného světa

Čas: Úterý 6. 3. 2018; 10:50–12:25

Místo: Katedra estetiky FF UK, 4. patro, C426

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: ,