4. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU


ODTĚLESNĚNÍ VE VIRTUÁLNÍM UMĚNÍ

Zdeňka Špiclová  | Katedra filozofie | Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Středa 20. 6. 2018 | 17.30 hod. | Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni, m. SD209 | Sedláčkova 19, Plzeň |


V přednášce budou předloženy mnohdy paradoxní a protichůdné možnosti, jak uchopit fenomén odtělesnění v současném virtuálním umění. Jednotlivé možnosti interpretace tohoto fenoménu pak budou analyzovány na konkrétních vybraných příkladech, a to z hlediska tří podstatných aspektů. Za prvé prostřednictvím jejich historických kořenů; za druhé z hlediska formy, která je buď sama odtělesněná, nebo je užívána k dosažení odtělesněného účinku; a za třetí bude probrána percepce těchto uměleckých děl divákem.


Mgr. Zdeňka Špiclová vystudovala obory Humanistika a Evropská kulturní studia na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni, obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti je posluchačkou pátého ročníku oboru Evangelická teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Badatelská činnost je zaměřena na rané křesťanství, především na ty skupiny a hnutí spojené s působením a odkazem Ježíšova bratra Jakuba Spravedlivého, které tradovaly Ježíše jako Bohem pověřeného člověka. Dále se také kontinuálně věnuje estetice (včetně čtyřsemestrálního certifikátového programu Dějiny umění, absolvovaného na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni), především současnému virtuálnímu umění a tématům s ním spojeným – virtuální umění jako zprostředkovatel slabé synestetické zkušenosti, fenomén odtělesnění a jeho podoby ve virtuálním umění a reflexe transhumanistických a posthumanistických tendencí ve virtuálním umění.

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , ,