5. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SPOLEK STUDENTŮ ESTETIKY KATHARSIS ZVOU NA PŘEDNÁŠKU


ESTETICKÁ DIMENZE V ELITÁŘSKÉM A DEMOKRATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: LIESSMANN vs. DEWEY

Radim Šíp | Katedra sociální pedagogiky Pedagické fakulty Masarykovy univerzity v Brně |

Pondělí 12. 11. 2018 | 17.30 hod. | Kampus Hybernská, Hybernská 4, přednáškový sál | Praha 1 |


Liessmann se stal středoevropskou celebritou pedagogické filozofie posledních deseti let. Jeho konzervativní přístup k problémům současného vzdělávání v sobě nese specifickou estetickou dimenzi, která je vnitřně spojena s eurocentrismem, neohellénismem a elitářstvím. Analýza estetické formy některých jeho textů a porovnání jeho přístupu k poznání, vzdělání a estetice s přístupem pragmatisticko-sokratickým (Dewey, Shusterman, Nussbaumová) umožňuje ukázat, v čem vězí slabiny jak konzervativního přístupu ke vzdělávání, tak Liessmannova elitářského postoje. Liessmann vyzdvihuje již fixované estetické artefakty (privileguje pohled do historie, tradici a „paradigmatické vzory“), tím konzervuje prostředí tvorby a vyděluje umění ze sféry reálného života. Pragmaticko-sokratický přístup je naopak založen na umění přítomnosti a na přesvědčení, že estetická zkušenost je funkcí života. Tento druhý přístup uvolňuje prostřednictvím hry a sebevyjádření zaběhlé vzorce jednání a vytváří prostor pro ocenění inovací a porozumění diverzitě.


Doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (*1975) vystudoval Pedagogickou fakultu MU (1998) a doktorát obhájil v oboru filozofie na Filozofické fakultě MU (2006). Nyní působí na Katedře sociální pedagogiky PdF MU. V roce 2012 strávil studijní stáž podpořenou grantem Fulbrightovy komise v The Center for John Dewey Studies at Southern Illinois University Carbondale (SIUC). Zde se prohloubil jeho zájem o pragmatistickou filozofii a pedagogiku. Pragmatistické principy nyní uplatňuje v analýzách rané a pozdní moderny, nacionalismu a vzdělávání. Tento dlouhodobý odborný zájem vykrystalizoval v právě dokončené monografii Krize instituce školy: Pedagogika a stát mezi dvěma slohy myšlení a jednání (bude publikováno leden 2019). (Další monografie: Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností – 2008, spoluautor monografie: Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii – 2010).

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog, Události SPE | Štítky: , , , , ,