„Esteticky relevantní“ granty GAČR

Grantová agentura České republiky zveřejnila výsledky grantové soutěže 2018. Vítězné projekty začínají rokem 2019.

  • prof. Mgr. Martin Putna (FHS UK), Tvorba Jakuba Demla v prvních letech republiky (1919-1927). Kritická edice (3)
  • Mgr. Ivo Purš (ÚDU AV ČR), Alchymické laboratorium ve výtvarném umění (3)
  • doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. (FF Univerzita Pardubice), Lokalita a komunita v současné anglofonní detektivní próze
  • Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (FF MU), Anglická divadelní kultura 1660-1737 (3)
  • doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (FSS MU), Teorie umění, estetika a umělecká kritika Miroslava Tyrše (3)
  • Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (FHS UK), Kulturní kapitál: legitimizační mechanismy a reprodukce kulturních hierarchií (3)
  • doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. (FF UK), České umění 50.let 20.století v mezinárodních sociokulturních souvislostech (3)
  • Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR), Hudba a obraz v myšlení dvacátého století (3)
  • doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D. (AVU), Za smysl umění. Jindřich Chalupecký (1910–1990) (3)

 

Rubriky: 2018, Aktuality | Štítky: ,