8. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SEMINÁŘ ESTETIKY FF MU SRDEČNĚ ZVOU NA PŘEDNÁŠKU


KOMIKS JAKO DEVÁTÉ UMĚNÍ?

Martin Foret | Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky | Filozoficka fakulta Univerzity Palackého v Olomouci |

Pondělí 3. 12. 2018 | 16.00 hod. | posluchárna D22, FF MU | Arna Nováka 1, Brno |


Na komiks jakožto specifický kulturní fenomén bylo dlouho dobu nahlíženo s despektem, ve vztahu k pojmu umění byl tedy komiks zmiňován jako jeho opak či – v nejlepším případě – velmi vzdálená periferie. Na druhou stranu se (nejprve ve Francii, později v zásadě globálně) rozšířilo zástupné označení pro komiks „deváté umění“, případně různí autoři pracovali s opisnými označeními jako „sekvenční umění“ či „neviditelné umění“. Estetikové a filosofové umění pak komiks zmiňují jako příklad kategorie umění populárního či masového. Jak je to tedy se vztahem komiksu a umění? Kdy je komiks umění a čím je jako umění specifický? Estetické aspekty jsou zde vztahovány k obecnějším otázkám myšlení o komiksu, tedy teoretickým reflexím komiksu.


Mgr. Martin Foret, Ph.D. Vystudoval filosofii, bohemistiku a žurnalistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde následně absolvoval i doktorské studium v oboru Obecná lingvistika a teorie komunikace. Působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, kde přednáší především teorii obrazu a vizuální studia, badatelsky se zaměřuje především na problematiku vizuální komunikace, vztah obrazu a textu. Je tajemníkem Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií a výkonným editorem revue Kultura–Média–Komunikace. Dlouhodobě se věnuje teorii komiksu (od roku 2005 pravidelně vede také seminář teorie komiksu). V letech 2010–2012 byl členem řešitelského týmu projektu GAČR Komiks: Dějiny – teorie, který pracoval na teoretickém představení komiksu v domácím kontextu a na monografii věnované dějinám československého komiksu.

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,