9. A POSLEDNÍ LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SPOLEK STUDENTŮ ESTETIKY KATHARSIS ZVOU NA PŘEDNÁŠKU


PROMLOUVAJÍCÍ MLUVA A ESTETICKÝ ZNAK

Felix Borecký | Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy | Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pondělí 17. 12. 2018 | 17.30 hod. | Kampus Hybernská | Hybernská 4, přednáškový sál | Praha 1 |


Přednáška si klade za cíl porovnat Merleau-Pontyho pojetí „promlouvající mluvy“ a Mukařovského pojetí estetického znaku. Na první pohled se zdá, že jde o autory natolik vzdálené, že se nám nepodaří než smísit vzájemně nekompatibilní diskursy. Při bližší analýze se však ukazuje, že se oba autoři snaží pokrýt podobný typ fenoménu. V přednášce se zaměříme na klíčové momenty obou koncepcí, jako je 1) vztah tvořivé mluvy (resp. estetického znaku) k běžné mluvě (resp. ke znaku praktickému), 2) symbolický charakter „promlouvající mluvy“, resp. estetického znaku či 3) pojetí inovace. Zvláštní pozornost bude věnována fascinaci Saussurovým strukturalismem u obou autorů; pozastavíme se i nad mezemi, které na strukturalismu oba autoři nacházejí a z toho důvodu zohledníme Merleau-Pontyho pojetí „ticha“ a „nepřímé řeči“ a Mukařovského pojetí „nezáměrnosti“. Detailní porovnání „promlouvající mluvy“ a „estetického znaku“ ukazuje, že i autoři s tak odlišnými výchozími teoretickými pozicemi mohou poskytnout až nečekaně mnoho produktivních souvislostí.


Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (*1981) vystudoval filosofii a estetiku na FFUK v Praze. Na katedře estetiky téže fakulty napsal disertační práci věnovanou koncepci imaginace francouzského fenomenologa Mikela Dufrenna. V současnosti působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK a dokončuje badatelský projekt věnovaný filosofii Maurice Merleau-Pontyho na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho odborný zájem je ukotven v moderní fenomenologii, hermeneutice a strukturalismu Pražské školy. Publikoval odborné studie a recenze zaměřené převážně na filosofickou estetiku. Např.: „Mystifikace a estetika. Příspěvek k Mukařovského strukturální estetice“ (Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů, Togga, Praha 2012), „Teorie ozvěnovitosti. K Patočkově filosofii literatury“ (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, Studia Aesthetica VI, 2013, č. 1) či „Koncepce a priori Mikela Dufrenna“ (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, Studia Aesthetica VIII, 2015, č. 2).

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , ,