Jankovec o fenomenologické reflexi umění (Husserl, Heidegger, Patočka)

STUDIO LETNÁ VÁS ZVE NA V POŘADÍ DESÁTOU UDÁLOST

přednáška BORISE JANKOVCE

Reflexe klasického, moderního a avantgardního výtvarného umění ve filosofii

Edmunda Husserla, Martina Heideggera a Jana Patočky.

středa25.1. 2012 v 19:00

Studio Letná / místnost č.0/36
Akademie výtvarných umění , U Akademie 4, Praha 7

Boris Jankovec *1979

Vystudoval estetiku na Filozofické fakultě v Praze. Na téže fakultě je v současnosti doktorandem Ústavu filozofie a religionistiky. Dlouhodobě se zabývá studiu filosofického díla Jana Patočky, zejména jeho filosofií umění. V rámci Patočkova díla se momentálně zaměřuje zejména na sledování propojenosti reflexí umění s problémy jevení a bytí, tedy otázkami fenomenologie a ontologie. Paralelně se také zaměřuje na studium pozdního díla Edmunda Husserla a fundamentální ontologii a pojetí pravdy u Martina Heideggera. Dále se dlouhodobě snaží "sledovat" historii a dění v uměleckých obrech – výtvarné umění, kinematografie. Je spoluautorem (experimentálního) dokumentárního (anti) filmu  "Hauser a Žižek: teoretikové post-marxistické filosofie".

 

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , ,