Události v teorii vizuálního umění minulého roku

Hle, ještě idiosynkratičtější verze Událostí v teorii vizuálního umění minulého roku než loni, aneb "na co jsem si rychle vzpomněl":

Výročí

Obdobně významné publikační výročí jako to z roku 2015, kdy uplynulo sto let od vydání Wölfflinových Grundbegriffe, loni slavil legendární (byť posmrtně vydaný) Kurz obecné lingvistiky Ferdinada de Saussure, bez něhož si nelze představit moderní sémiologii a strukturalismus, tedy metodu a interpretační směr, které zásadně ovlivnily (byť se značným zpožděním) i teorii vizuálního umění (např. Hubert Damisch, Louis Marin, Meyer Schapiro, "New Art History"). Program oslav ještě vlastně ani neskončil.

I druhé výročí kradu jazykovědcům: Ve stejný rok, tedy 1916, Viktor Šklovskij a spol. založili v Petrohradě OPOJAZ, centrálu ruského formalismu.

Nové knihy (z nichž některé nevyšly)

Nanayova Estetika jako filozofie percepce je ambiciózní, svižně napsaná aplikace cutting-edge filozofie vnímání na tradiční problémy estetiky (a taky i trochu obráceně).

Dominic McIver Lopes publikoval knihu Four Arts of Photography. Estetika fotografie zažívá v posledních letech boom, především s ohledem na problém vztahu intence a automatismu. Lopesův názor – rozpracovaný v knize – podrobil kritice Walter Benn Michaels, Lopes záhy odpověděl.

Douglas Crimp, spolu s Rosalind Krauss klíčová postava časopisu October, publikoval memoár.

Loni jsem v rámci tzv. "spekulativního obratu" avizoval dvě knihy, které se měly už už objevit na pultech a zásadně přispět k celkem nevyváženým diskuzím o vlivu spekulativního realismu na teorii umění. Marcusova i Malikova kniha ovšem stále ještě nevyšly…[Nevyžádaná reklama] Malikův esej o "racionální" nezbytnosti zničit současné umění, který má tvořit argumentační jádro jeho knihy, jsme už stihli vydat v překladu v posledním Sešitu věnovanému spekulativním směrům.

(Zato do diskuzí o vztahu spekulativního obratu a umění přispěl již zmíněný časopis October ve svém 150. čísle v podobě, jak jinak, rozsáhlého "Dotazníku o materialismech".)

Zajímavé knihy, které by měly každou chvíli vyjít

Jesse Prinz, Works of Wonder: A Theory of Art. Po předloňských Noeových Strange Tools další kniha z málem zaniklého žánru "obecné filozofie veškerého umění".

Jas Elsner (ed.), Comparativism in Art History. Nový přírůstek do řady "globálních studií umění".

Yuriko Saito, Aesthetics of the Familiar: Everyday Life and World-Making. Klíčová estetička environmentu a každodennosti, její Estetika každodennosti z roku 2008 je základním textem podoboru.

 

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,