Proslulou knihu Heinricha Wölfflina do češtiny přeložil Tomáš Hlobil a Indeborg Fialová-Fürstová. Svazek vyšel v rámci nové překladové edice
ars // philosophia / aesthetica / theoria, založenou Ústavem dějin umění AV ČR. 

Více zde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *