Vladimír Borecký je širší odborné veřejnosti znám díky fenoménu „mašíblu“, specifickému typu tvořivosti, jejž teoreticky popsal a demonstroval na příkladech z českého kulturního prostředí. Ve svém díle se ale Borecký snaží vypracovat také obecnou teorii kultury. Za základní, aktivní a kreativní zdroj kultury považuje imaginaci a její schopnost fantazijního zdvojování mezi skutečností a zdáním, realitou a iluzí. Tato „reduplikace“ se podle něj neuplatňuje jen při samotném imaginování, jímž obohacujeme vnímanou realitu o imaginární aspekty, ale ukazuje se například i ve hře, komice či v ludické kreativitě. Vladimír Borecký se tyto fenomény snažil nejen teoreticky uchopit, ale i konkretizovat na svébytných příkladech. Imaginaci například zkoumal za využití projektivních arteterapeutických technik, v oblasti hry ho mj. zaujaly tarotové vykládací karty, na absurdní komice přístolních společností normalizačního Československa demonstroval svou čtyřstupňovou teorii komiky se subtilním citem pro komiku absurdní atd. atp.

Cílem listopadové konference pořádané u příležitosti Boreckého nedožitých osmdesátin je připomenout jeho myšlení a otevřít prostor pro hlubší mezioborovou debatu nad tématy, jež nastolil a jež přesahují hranice akademicky vymezených humanitních disciplín.

Konferenční abstrakty posílejte nejpozději do 20. září 2021 na adresu felix.borecky@fhs.cuni.cz  Jakékoliv otázky k akci směřujte tamtéž.

Abstrakt, který by neměl přesáhnout délku dvou normostran (3600 znaků včetně mezer) musí obsahovat: název příspěvku, jméno autora, jasně formulovaný problém. Čas příspěvku je vymezen na 20 minut (+ 10 minut diskuse). Jazyk konference je čeština (příp. slovenština, angličtina).

Tematické okruhy:

— imaginace, teorie obrazu, symbolické myšlení, archetypologie

— hra, kreativita, ludismus, mašíbl, art brut                                       

— komika, absurdita a jejich teoretická reflexe

            — ozvláštnění, údiv, estetická zkušenost

            — teorie kultury a metodologie výkladu kulturních fenoménů

Místo konání: FHS UK, Pátkova 2137/5, Praha 8

Čas konání: 12. listopadu 2021

Organizátoři konference: Felix Borecký, Robert Kanócz, Martin Vrabec

Konference probíhá pod záštitou Fakulty humanitních studií UK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *