Andrea Průchová Hrůzová (Univerzita Karlova v Praze)

Politická vizuální historie rozprostřená v multimediální síti

22. 6. 2021, 17:00–18:30

To, jak si události pamatujeme prostřednictvím obrazů, se zásadně liší od toho, jak si je pamatuje bez nich, tvrdí mnozí teoretici. Výzkum historických událostí, myšlenek či období prostřednictvím vizuálních pramenů přináší nejen nové perspektivy, ale aktivizuje také diváky, ať již na rovině osobního prožívání a etického hodnocení, tak v oblasti kolektivní paměti. Studium dobové vizuality lze podniknout pomocí různých metodologických přístupů. Přednáška se zaměří na strategii sestavování plurimediální sítě paměti, jíž ukáže na konkrétních příkladech vycházejících z mezinárodního výzkumu Victor-E „Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post WWII Europe: 1945–1956“. Představí multimediální pramennou síť spjatou s československým poválečným veřejným prostorem, konkrétně pak s projekty obnovy Betlémské kaple, vybudování Muzea V. I. Lenina a realizací Slovanské zemědělské výstavy.

Moderují: Martin Kolář a Ladislav Zářecký

Zoom meeting: cesnet.zoom.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *