Nová publikace: Negace a afirmace

Právě vyšlo monotematické číslo časopisu AUC. Philosophica et historica 1/2011. Studia aesthetica IV., editované Milošem Ševčíkem a Vlastimilem Zuskou "Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla".

Obsah:

Studie

Vlastimil Zuska, "Estetický prožitek jako transcendence daného – implikace Patočkova Negativního platonismu".

Miloš Ševčík, "Problematičnost smyslu umění".

Felix Borecký, "Dva typy reflexe a umění u Jana Patočky".

Jan Josl, "Umění, odpovědnost a polis".

Ondřej Dadejík, "Estetický postoj a věčný návrat minulého rázu umění: Danto a Patočka".

Miloš Ševčík, "Umění minulosti a přítomnosti v Patočkových interpretacích Hegelovy teze o minulém rázu umění".

Daniela Blahutková, "Patočkovy úvahy o dramatu".

Recenze

Kulka, T., Ciporanov, D. (Eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. (Jan Josl)

Hewson, M., Blanchot and Literary Criticism. (Petr Pola)

Rubriky: 2012, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Nové knihy SPE

Za poslední půlrok vyšly čtyři tituly členů a členky SPE, o kterých si můžete přečíst v sekci Publikační činnost.

Jde o následující tituly:

Tomáš Hlobil, Geschmacksbildung im Nationalinteresse (Hamburg: Lehmanns 2012).

Michał Stefański, Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy (Varšava: Instytut Slawistyki PAN 2012).

Roman Dykast (ed.), Antonín Rejcha, Pojednání o melodii (Praha: Togga 2012).

Lenka Svobodová, Traktát De amore ve světle dvorské kultury (Brno: Muni Press 2012).

Rubriky: 2012, Aktuality, Blog | Štítky: ,

PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

ENAKČNÍ TEORIE IMAGINACE

Vít Pokorný | Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Úterý 11. 12. 2012 | od 15:50 do 17:30 hodin | místnost č. 034, přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK v Praze | nám. Jana Palacha 2, 116

[…] Více    

Rubriky: 2012, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

WORKSHOPY

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA DVA WORKSHOPY NA TÉMA:

Čas a prostor v Patočkově filozofii umění

a

Patočkovy interpretace literatury

Obě akce jsou pořádány Katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Katedrou estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Společností pro estetiku. Jedná se o čtvrtý a pátý workshop v rámci řešení grantového projektu Problematika umění v myšlení Jana

[…] Více    

Rubriky: 2012, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

PŘEDNÁŠKA

Společnost pro estetiku a Katedra estetiky FF UK zvou na přednášku:

Prof. Alexander Lobodanov

Fakulta umění Lomonosovovy moskevské státní univerzity

Общие принципы семиотики искусства / General principles of semiotics of art.

Pátek 30. 11. 2012; 11:00-12:30; zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR (Husova 4, Praha 1, 2. patro)

Professor Alexander Lobodanov – prominent Russian philologist and romanist,

[…] Více    

Rubriky: 2012, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

ZA KONFERENCÍ KRÁSA, KRAJINA, PŘÍRODA VI.

PODĚKOVÁNÍ

6. ročník konference Krása, krajina, příroda je minulostí. Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem přednášejícím za jejich příspěvky, komentáře či námitky. Stejný dík patří všem ostatním kolegyním a kolegům, studentkám a studentům, kteří se letošního setkání zúčastnili. Za velkou pomoc při organizaci obou dnů pak děkujeme našim kolegyním, studentkám všech stupňů studia: Sabrině Al-Salmanové, Barboře Bakošové, Janě Ecksteinové, Veronice Fouskové a Anetě Staniševské. Bude-li nám budoucnost nakloněna, rádi uvidíme všechny zúčastněné na dalším z ročníků.

 

Za organizátory: Ondřej Dadejík, Martin Kaplický a Karel Stibral

Art by A.S.S. (2012)

 

Rubriky: 2012, Aktuality | Štítky: ,

KONFERENCE KRÁSA, KRAJINA, PŘÍRODA VI.

PROGRAM

6. ročníku interdisciplinární konference o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí KRÁSA, KRAJINA, PŘÍRODA VI na téma:

 

Krajina – maska přírody?

 

Krajina v estetické perspektivě

Konferenci pořádají Společnost pro estetiku AV ČR, Katedra estetiky FF UK Praha, Ústav estetiky FF JU v Českých Budějovicích a Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně.

21. […] Více    

Rubriky: 2012, Aktuality | Štítky: ,

Ivo Osolsobě (1928 – 2012)

S lítostí oznamujeme, že ve čtvrtek 27. září zemřel zakládající člen Společnosti, sémiotik a teoretik divadla, prof. Ivo Osolsobě.

Oznámení na stránkách FF MU.
 

Rubriky: 2012, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

Nová autorka SPE

Jak jste si určitě všimli, od září jsme se po prázdninách opět vrátili k publikování původních příspěvků každé pondělí. Tento akademický rok střídá Karla Stibrala (kterému tímto děkujeme) Vera Yakimova, literární a filmová teoretička z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jejíž první příspěvek si již můžete přečíst. Jednou za čtyři týdny budou nově přispívat také členové organizačního výboru Společnosti.
 

Rubriky: 2012, Blog

Nová publikace: Zahrada. Přirozenost a umělost

Trochu opožděne informujeme, že v červenci vyšla kniha Ondřej Dadejík, Jan Staněk, Karel Stibral (eds.), Zahrada: Přirozenost a umělost, Praha: Dokořán 2012. Více informací o ní naleznete v sekci Publikační činnost členů. Nakladatelství Dokořán chystá v nejbližší době vydat knihu elektronicky.
 

Rubriky: 2012, Aktuality, Blog | Štítky: , ,