Rok 2015

Vážené členky, členové a příznivci Společnosti pro estetiku,

blíží se konec roku 2015 a my bychom rádi poděkovali Vám všem: přednášejícím v rámci našich zvaných přednášek či konferencí za zajímavá a inspirativní vystoupení, návštěvníkům těchto akcí za jejich zájem a zajímavé dotazy, našim pondělním blogerům za jejich postřehy a úvahy, všem, kteří nám pomáhají

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky:

7. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

IDEALISTICKÉ POJETÍ VĚDY A STUDIA V NÁSTUPNÍ PŘEDNÁŠCE JOSEPHA GEORGA MEINERTA (Příklad skryté recepce Schillerova filozofického idealismu v Čechách)

Tomáš Hlobil | Katedra estetiky, FF UK v Praze; Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF UP v Olomouci

Úterý 15. 12. 2015 | 16.00 hod. | Katedra estetiky, místnost C426, 4. patro

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , ,

6. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

JAN MUKAŘOVSKÝ. ŽIVOT A DÍLO

Ondřej Sládek | Oddělení teorie Ústavu české literatury Akademie věd České republiky

Pondělí 23. 11. 2015 | 17.00 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |

 

V přednášce Ondřej Sládek představí svou monografii o Janu

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , ,

Konference Krása, krajina, příroda IX: Tělo

Společnost pro estetiku při RVS AV ČR,

Ústav estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích a Katedra estetiky FF UK Praha

pořádají IX. ročník interdisciplinární konference Krása, krajina, příroda:

 

TĚLO

Mezi přírodou a kulturou

 

který se bude konat ve čtvrtek 12. listopadu 2015

v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, 110 00 Praha 1

 

PROGRAM KONFERENCE:

Prezence – 9:00-9:30

9:45– 10:10

Jan Havlíček: Atraktivita

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

PÁTÁ LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

"VNÍMÁNÍ JE JIŽ VYJADŘOVÁNÍ"

MERLEAU-PONTYHO PŘEDNÁŠKY NA COLLÈGE DE FRANCE Z ROKU 1953

Jan Halák | Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Čtvrtek 11. 6. 2015 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |

 

Maurice Merleau-Ponty je filozof

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

ČTVRTÁ LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

OSTRANENIJE REVISITED

Libuše Heczková | Ústav české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Úterý 26. 5. 2015 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |

 

Návrat k pojmům formální školy umožňuje znovu promyslet, co znamenal tento

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

Třetí letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

MILAN KUNDERA: OSLAVA BEZVÝZNAMNOSTI

Dušan Prokop | Společnost pro estetiku

Pondělí 27. 4. 2015 | 17.00 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |

 

Poslední román Milana Kundery nemá na rozdíl od všech předchozích i posledních Kunderových románů větší příběh. Přednáška se

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Druhá letošní přednáška SPE

CZECH SOCIETY FOR AESTHETICS & DEPARTMENT OF AESTHETICS INVITE YOU TO THE LECTURE

AFFECTIVITY AND THE SCAFFOLDED MIND

Giovanna Colombetti | Department of Sociology, Philosophy, and Anthropology | University of Exeter | UK

Tuesday | April 21st | 10:50 | Department of Aesthetics, Charles University in Prague | Celetná Street, No. 20, on the 4th floor, room

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

První letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

BRITŠTÍ ESTETICI V RANÉ PRAŽSKÉ UNIVERZITNÍ ESTETICE (1763–1848)

Tomáš Hlobil | Katedra estetiky, FF UK v Praze; Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF UP v Olomouci

Úterý 24. 3. 2015 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |

 

Přednáška ukáže,

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,