Ohmataná kniha a ošoupaná židle aneb chvála rukou a pozadí TGM!

V životě každého kurátora výstavy přijde okamžik, kdy se začnou objevovat nečekané dotazy. Tazatel sice očekává jednoslovnou odpověď, ale místo ní kurátor pokrčí rameny a na týden zmizí do knihovny.

Nedávno se mě produkční naší připravované výstavy obrazů ze sbírek Pražského hradu zeptala: „A který z exemplářů knihy Prášilská papírna chcete půjčit?“ O co jednodušší otázka,

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

ESTETIKA PROSTORU/PROSTOR ESTETIKY II

Druhý cyklus přednášek pořádaných studentským spolkem Katharsis ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera začíná přednáškou dr. Heleny Jarošové na téma Estetické vnímání interiéru.

Přednáška se uskuteční 24. 1. 2018 od 19. 00 v Galerii Jaroslava Fragnera.

Více informací zde.

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

Paneláci v Panelandu

Ve svém posledním podzimním blogu jsem avizovala výstavu v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu nazvanou Paneland. Největší československý experiment, která měla následovat po pro mě rozpačitých Kmenech Vladimíra 518. Díky zdravotním komplikacím jsem se ale musela přes měsíc držet v ústraní, takže pokud bych měla stihnout svůj příspěvek včas, zněl by asi Co přinesl Netflix (a málo toho tedy

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

PF 2018

Společnost pro esetiku děkuje všem příznivcům estetiky za zájem a přeje šťastný a úspěšný rok 2018. Těšíme se opět na setkání s Vámi všemi na přednáškách, konferencích a diskusích, o nichž Vás budeme průběžně informovat.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky:

CFP NA KONFERENCI O SOMAESTETICE

CFP – Somaesthetics: Between the Human Body and Beyond Szeged, Hungary, May 14-16th, 2018

 

Following the successes of the conferences in 2014 (“Aesthetic Experience and Somaesthetics”) and 2017 (“The Soma As the Core of Aesthetics, Ethics and Politics”) which drew over twenty participants in both cases from across the globe and resulted in

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

CFP ESTETIKA FOTOGRAFIE

 

Italský časopis Aisthesis přijímá články na téma estetika fotografie.

Aisthesis http://www.fupress.net/index.php/aisthesis/index

Call for paper

AISTHESIS – VOL. XI, ISSUE II, 2018
Aesthetics of Photography

Advisory Editor: Maddalena Mazzocut-Mis (maddalena.mazzocut-
mis@unimi.it)

Deadline for submission: May 31, 2018 Expected release: October 2018

Since the early decades of XX century, research in aesthetics has focused on the statute […] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

11. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SEMINÁŘ ESTETIKY FF MU ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

POČÁTKY ESTETICKÉHO OCENĚNÍ A UMĚLECKÉHO ZOBRAZENÍ INDUSTRIÁLNÍ KRAJINY

Karel Stibral, Veronika Faktorová  | Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně | Ústav bohemistiky JČU v Českých Budějovicích

Úterý 12. 12. 2017 | 17.30–18.30 hod. | Filozofická fakulta MU, místnost B2.23 | Arne Nováka 1, Brno

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , ,

STUDENTSKÝ SPOLEK KATHARSIS ZVE NA DEBATU O VÝZNAMU ESTETIKY

Studentský spolek Katharsis pořádá debatu na téma Role estetiky v současném umění a kultuře.

11. 12. – 19.00 – Hybernská 4

V dnešní době estetika ustoupila do pozadí, mnohdy se setkáváme i s tím, že o její náplni má chybnou představu nejen široká veřejnost, ale i teoretici a teoretičky různých uměleckých oborů. Je tedy estetika skutečně natolik

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , ,

CFP KANTOVSKÁ ROČENKA

CALL FOR PAPERS

 

KANT YEARBOOK 11/2019

 

„AESTHETICS“

 

The KANT YEARBOOK is now accepting submissions for its eleventh issue in 2019. The KANT YEARBOOK is an international journal that publishes articles on the philosophy of Immanuel Kant. It is the KANT YEARBOOK’s goal to intensify innovative research on Kant on the international scale. For that reason the KANT YEARBOOK prefers

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

KONFERENCE O SPOLEČENSKÉM, POLITICKÉM A ETICKÉM ROZMĚRU EMOCÍ

Citová rétorika: Jak budit, chápat a pojmenovávat emoce

Emoce jsou zároveň tělesné vzruchy i duševní úsudky, iracionální projevy, které přesto potřebujeme pro svá rozhodování a činy, jsou vrozené a zároveň získávané v rodinném a společenském prostředí, všeobecně sdílené i odkazující k jednotlivým kulturám, pasivně zakoušené i úmyslně orientované, skryté v hlubinách našeho já […] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: ,