PŘEDNÁŠKA VLASTIMILA ZUSKY: ŽIVOT TVARŮ V ARCHITEKTUŘE

Spolek Katharsis srdečně zve na druhou přednášku z cyklu Estetika prostoru/ Prostor estetiky II, pořádaného ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera.

Více zde

Vývoj v architektuře neurčují pouze vnější okolnosti, jako jsou společenské změny, historické události či aktuální poptávka. Existuje i imanentní, vnitřní vývoj, vlastní „život tvarů“. V návaznosti na dílo francouzského teoretika a historika umění

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

PŘEDNÁŠKY ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ

22. 11., 18 h, Betlémská kaple (simultánní tlumočení)
Beatriz Colomina (Princeton University, New Yersey)
Privacy and Publicity. Architecture in the Age of Social Media

22. 11., 9-17 h, Akademické konferenční centrum, Husova 4
Bader Scholars in Art History, international workshop: Hana Benešovská, Ondřej Hojda, Barbora Holečková
evening lecture:
Whitney Davis (University of California, Berkeley)
Hegel’s Symbolic Art and

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

DEN ARCHITEKTURY V TOVÁRNĚ MASTNÝCH

Den Architektury

30.9. – 1.10. 2017, denně od 10:00 do 18:00

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim sedmý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká i moravská města a obce všech velikostí.

Letošní ročník je na na téma Vo/Da, zveme Vás tedy na prohlídku s ukázkou tradičních řemesel, doplněnou kulturní zábavou a občerstvením. Vstupné dobrovolné.

Více informací zde.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

KONFERENCE O ARCHITEKTUŘE

Pozvánka na mezinárodní konferenci EUPRO 2017: Identita současné architektury v podmínkách globálního světa, která se uskuteční 25.-27. 9. v Liberci.

Pondělí 25.9.2017
13.00 – 17.00 příjezd přednášejících
18.00 – 18.15 zahájení 1. dne konference
18.15 – 19.30 večeře
19.30 – 22.00 panelová diskuse pro přednášející a zvané hosty

Úterý 26.9.2017
ranní 09.00 – 12.45
09.00

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: ,

8. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

MEZI NEZÁJMEM A FASCINACÍ: SOCHAŘSKÉ TORZO A FRAGMENT V RANĚ NOVOVĚKÉ KULTUŘE

Petra Hečková  | Katedra filozofie | Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Úterý 27. 6. 2017 | 16.00 hod. | Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni, m. RJ209 | Sedláčkova 19, Plzeň |

Už od počátků humanismu a renesance

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , ,

Pomník

Počátkem března byl odhalen pomník dedikovaný někdejšímu holandskému ministrovi zahraničních věcí Maxi van der Stoelovi a jeho schůzce s mluvčím Charty 77 Janem Patočkou. Připomíná tak první oficiální setkání zástupce charty se západním politikem, které v důsledku znamenalo mezinárodní legitimizaci celého hnutí. Socha stojí (nebo spíše leží) na hranici Střešovic v parku, pojmenovaném po nizozemském politikovi. Přilehlá čtyřproudá

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Cyklus přednášek v Galerii Jaroslava Fragnera

SPOLEK STUDENTŮ ESTETIKY KATHARSIS A GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky

Miloš Ševčík  | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze |

Úterý 21. 3. 2017 | 19.00 hod. | Galerie Jaroslava Fragnera | Betlémské nám. 5a, Praha 1 |

Přednáška se bude zabývat Patočkovým pojetím vztahu prostoru jako primordiální architektury smyslových polí a jejích afektivních a personálních polarit k hmotné architektuře. Poukáže na to, že Patočkově pojetí představuje hmotná architektura, s níž je neodmyslitelně spojena dualita vnitřku a vnějšku, rozvinutí ontologických daností primordiální architektury.

Spolek studentů estetiky KATHARSIS

GALERIA JAROSLAVA FRAGNERA

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , ,

Pozvánka na přednášku: Zuska o architektuře

Spolek studentů estetiky Katharsis zve na přednášku

Vlastimil Zuska: Život tvarů v architektuře

21. února, 19.00, Galerie Jaroslava Frágnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1

Vývoj v architektuře neurčují pouze vnější okolnosti, jako jsou společenské změny, historické události či aktuální poptávka. Existuje i imanentní, vnitřní vývoj, vlastní „život tvarů“.

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Pár českobudějovických událostí, které by Vás neměly minout (nebo už minuly a bylo to škoda)

Únava fyzická a psychická se ke konci semestru stupňuje a už nemá ani cenu zmiňovat, že tento blog je velice zpožděný. Inspirace též není k rozdávání, takže tentokrát nabízím jen výběr toho, co se kolem mě děje, na co se těším a na co byste mohli zavítat do Jižních Čech. Ano, nevede sem dálnice. Ano, vlak

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Podzim letovisek

Zde ve Střední Evropě je už podzim se vším všudy, ale já se tradičně ve svém prvním blogu vrátím k moři. Tentokrát se s vámi podělím o zajímavou diskuzi, na které jsem mohla být přítomná v Sofii při představení výstavy a knihy Holidays after the Fall (úryvek zde: http://tracingspaces.net/holidays-after-the-fall-book-description/) v „debatním

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,