CFP URBAN AESTHETICS

Philosophy of the City Research Group (PotC) and International Institute of Applied Aesthetics (IIAA) are jointly organising:

Philosophy of the City Summer Colloquium 2019: “Urban Aesthetics”

June 17–19, 2019 University of Helsinki, Finland
Locations: Lahti (17.–18.6) & Helsinki (19.6.)
https://philosophyofthecity.org/summer-colloquium

Next summer, the international Philosophy of the City Research Group (PotC) joins forces

[…] Více    

Rubriky: 2019, Aktuality | Štítky: ,

ČTVRTÁ PŘEDNÁŠKA Z CYKLU ESTETIKA PROSTORU/PROSTOR ESTETIKY

Studentský spolek Katharsis srdečně zve na přednášku Martiny Sedlákové na téma Architektura a architektonika prostoru.

23. 5. od 19.00 v Galerii Jaroslava Fragnera

Jaký je v architektuře vztah mezi konceptem a „naturalizovanou podobou“ architektury? Architektonický prostor se nachází v samém středu mezi konstruktem architektury a její naturalizovanou podobou, která se nám ukazuje, obýváme ji a ona obývá

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

PŘEDNÁŠKA VLASTIMILA ZUSKY: ŽIVOT TVARŮ V ARCHITEKTUŘE

Spolek Katharsis srdečně zve na druhou přednášku z cyklu Estetika prostoru/ Prostor estetiky II, pořádaného ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera.

Více zde

Vývoj v architektuře neurčují pouze vnější okolnosti, jako jsou společenské změny, historické události či aktuální poptávka. Existuje i imanentní, vnitřní vývoj, vlastní „život tvarů“. V návaznosti na dílo francouzského teoretika a historika umění

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

PŘEDNÁŠKY ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ

22. 11., 18 h, Betlémská kaple (simultánní tlumočení)
Beatriz Colomina (Princeton University, New Yersey)
Privacy and Publicity. Architecture in the Age of Social Media

22. 11., 9-17 h, Akademické konferenční centrum, Husova 4
Bader Scholars in Art History, international workshop: Hana Benešovská, Ondřej Hojda, Barbora Holečková
evening lecture:
Whitney Davis (University of California, Berkeley)
Hegel’s Symbolic Art and

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

DEN ARCHITEKTURY V TOVÁRNĚ MASTNÝCH

Den Architektury

30.9. – 1.10. 2017, denně od 10:00 do 18:00

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim sedmý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká i moravská města a obce všech velikostí.

Letošní ročník je na na téma Vo/Da, zveme Vás tedy na prohlídku s ukázkou tradičních řemesel, doplněnou kulturní zábavou a občerstvením. Vstupné dobrovolné.

Více informací zde.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

KONFERENCE O ARCHITEKTUŘE

Pozvánka na mezinárodní konferenci EUPRO 2017: Identita současné architektury v podmínkách globálního světa, která se uskuteční 25.-27. 9. v Liberci.

Pondělí 25.9.2017
13.00 – 17.00 příjezd přednášejících
18.00 – 18.15 zahájení 1. dne konference
18.15 – 19.30 večeře
19.30 – 22.00 panelová diskuse pro přednášející a zvané hosty

Úterý 26.9.2017
ranní 09.00 – 12.45
09.00

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: ,

8. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

MEZI NEZÁJMEM A FASCINACÍ: SOCHAŘSKÉ TORZO A FRAGMENT V RANĚ NOVOVĚKÉ KULTUŘE

Petra Hečková  | Katedra filozofie | Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Úterý 27. 6. 2017 | 16.00 hod. | Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni, m. RJ209 | Sedláčkova 19, Plzeň |

Už od počátků humanismu a renesance

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , ,

Pomník

Počátkem března byl odhalen pomník dedikovaný někdejšímu holandskému ministrovi zahraničních věcí Maxi van der Stoelovi a jeho schůzce s mluvčím Charty 77 Janem Patočkou. Připomíná tak první oficiální setkání zástupce charty se západním politikem, které v důsledku znamenalo mezinárodní legitimizaci celého hnutí. Socha stojí (nebo spíše leží) na hranici Střešovic v parku, pojmenovaném po nizozemském politikovi. Přilehlá čtyřproudá

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Cyklus přednášek v Galerii Jaroslava Fragnera

SPOLEK STUDENTŮ ESTETIKY KATHARSIS A GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky

Miloš Ševčík  | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze |

Úterý 21. 3. 2017 | 19.00 hod. | Galerie Jaroslava Fragnera | Betlémské nám. 5a, Praha 1 |

Přednáška se bude zabývat Patočkovým pojetím vztahu prostoru jako primordiální architektury smyslových polí a jejích afektivních a personálních polarit k hmotné architektuře. Poukáže na to, že Patočkově pojetí představuje hmotná architektura, s níž je neodmyslitelně spojena dualita vnitřku a vnějšku, rozvinutí ontologických daností primordiální architektury.

Spolek studentů estetiky KATHARSIS

GALERIA JAROSLAVA FRAGNERA

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , ,

Pozvánka na přednášku: Zuska o architektuře

Spolek studentů estetiky Katharsis zve na přednášku

Vlastimil Zuska: Život tvarů v architektuře

21. února, 19.00, Galerie Jaroslava Frágnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1

Vývoj v architektuře neurčují pouze vnější okolnosti, jako jsou společenské změny, historické události či aktuální poptávka. Existuje i imanentní, vnitřní vývoj, vlastní „život tvarů“.

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,