NOVÁ AUTORKA A AUTOR SPE

Mezi našimi přispěvateli a přispěvatelkami se nově budete setkávat s články kunsthistoričky Markéty Ježkové (její první příspěvek si můžete přečíst zde) a Josefa Šebka z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, na jehož příspěvek se můžete těšit v únoru. Loučíme se tímto s Terezou Hadravovou, které za všechny články děkujeme (připomenout si je můžete tady).

Markéta Ježková vystudovala na Filozofické fakultě estetiku, dějiny umění a francouzštinu, působí na Ústavu dějin umění a jako kurátorka v Národní galerii.

Josef Šebek na Filozofické fakultě vystudoval český jazyk a literaturu a estetiku, pracuje jako pedagog na Ústavu české literatury a komparatistiky a jako redaktor časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics. 

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Ohmataná kniha a ošoupaná židle aneb chvála rukou a pozadí TGM!

V životě každého kurátora výstavy přijde okamžik, kdy se začnou objevovat nečekané dotazy. Tazatel sice očekává jednoslovnou odpověď, ale místo ní kurátor pokrčí rameny a na týden zmizí do knihovny.

Nedávno se mě produkční naší připravované výstavy obrazů ze sbírek Pražského hradu zeptala: „A který z exemplářů knihy Prášilská papírna chcete půjčit?“ O co jednodušší otázka,

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

Problémy s akcelerací

Jako kdyby domácí diskuse o současném umění, teorii, či estetice a médiích měli končit touto otázkou. „Takže jste akceleracionistou? / Jaký je váš vztah k aceleracionismu?“ Přitom očekávání publika mohou oscilovat mezi akcelerací prokapitalistickou, a antikapitalistickou, mezi technooptimismem, nebo naopak dystopismem, někdy jej dokonce chápou jako cynický nihilismus (planeta je zničená, bavme se dokud můžeme),

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

KUPŘEDU DO MINULOSTI: Benátky, Atény a temporální dialektika současného umění

Jako stálé očekávání nového modelu iPhonu, či Niků – současné umění je závislé na neustálém proudu nového, na očekáváních a vizích, či dokonce příslibech té či oné budoucnosti. Ale zdá se, že se tato orientace převrací. Dokonce i loňské Berlínské bienále, které mělo tyto snahy o budoucnost završit, se již snažilo proti futurologické tendenci vymezit.

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , ,

NOVÝ BLOG

Estetička a filozofka Kathleen Stock z University of Sussex založila blog Thinking about Fiction.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Nesplatitelný dluh současného umění

„blue people are the future;

green people are hope without reason;

red people are the tip for which the iceberg has been waiting;

purple people are the end of orange people“

Pope.L

Za jednu z hlavních hodnot je nám dáváno soukromé vlastnictví, ale možná je to naopak nevlastnictví – dluh – který se tak silně vepisuje do

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Tirésias, fikce, spekulace

[1]Tirésias je jednou z nejzajímavějších postav antické, a snad i současné, mytologie. Pohybuje se mezi světem lidí a bohů, mezi přítomností a budoucností, mezi ženstvím a mužstvím. Bohové ho proměnili na sedm let v ženu, a když Zeus a Héra mají spor o to, kdo má při sexuálním styku větší rozkoš, jestli

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , ,

Idée fixe

Motto I:

„Věříme-li, že tento svět má nějakou minulost, věříme-li ve fyzikální svět, ve stimuly, v organismus, jak nám jej líčí naše knihy, je to možné především díky tomu, že máme přítomné a aktuální pole vnímání, povrch doteku se světem či nepřetržité zakořenění v něm, díky tomu, že svět bez ustání přepadá a obléhá subjektivitu,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Kubalík o rozhlasovém dokumentu

Štěpán Kubalík, člen organizačního výboru SPE, pedagog Katedry estetiky FF UK a mimo jiné také pravidelný autor příspěvků na náš blog, se stal novým bloggerem Dok Revue, kde bude pravidelně psát na téma rozhlasový dokument. Jeho první příspěvek k přečtení zde.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Naratologie válečných konfliktů v mediích

Přemýšlím o konfliktech, protože jsou bohužel všude kolem nás. Nerozumím jim, i když bych si přála rozumět, nevidím do nich, i když si to taky přeji, ale to, co je jasné je, že jsou pro mě a pro většinou z nás skoro vždy fikcí vytvořenou medii. Moc na vybranou ani nemáme. Ale jako každá další fikce,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,