CFP: Výtvarné umění a film

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny přijímá abstrakty příspěvků pro tematické číslo.

Téma: „Výtvarné umění a film: sourozenci nebo vzdálení příbuzní?“

Hostující editor: Tomáš Pospiszyl

Redakce Sešitu hledá texty, které propojí předměty zájmu a metody dějin umění a filmové vědy. Analyzovány mohou být osobnosti, díla a fenomény historické i současné. Jak lze interpretovat výtvarné umělce pomocí

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

CFP: (Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

v rámci grantového projektu GAČR Neopragmatické myšlení a literární věda

pořádá konferenci na téma

(NEO)PRAGMATISMUS V ČESKÉM LITERÁRNÍM, KULTURNÍM A MYŠLENKOVÉM KONTEXTU

Konference je otevřená tématům, jež časově spadají do doby od masarykovské éry, kdy se formuje tzv. pragmatická generace, až do současnosti. Vítány jsou jak příspěvky, které budou směřovat do oblasti

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

CFP: Spekulace a umění

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: „Tahoma“; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: „Lohit Devanagari“; font-size: 12pt;

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny přijímá texty a recenze pro druhé

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , ,

CFP: Tělo. Mezi přírodou a kulturou

Společnost pro estetiku při RVS AV ČR,

Ústav estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích

ve spolupráci s Katedrou estetiky na FF UK v Praze

pořádají

IX. ročník interdisciplinární konference Krása, krajina, příroda:

TĚLO

MEZI PŘÍRODOU A KULTUROU

která se bude konat

ve

[…] Více    

Rubriky: Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Konference „Budoucnost české estetiky“

Pozvánka na workshop a diskusní setkání na téma

Budoucnost české estetiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás jménem České společnosti pro estetiku a Univerzity Palackého v Olomouci pozvali na první ročník konferenčního setkání českých estetiků a teoretiků umění s názvem „Budoucnost české estetiky“. Účelem akce je vytvořit platformu pro pravidelná setkávání, prezentaci výsledků vlastního výzkumu, diskusi a

[…] Více    

Rubriky: Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

CFP KONFERENCE KRÁSA, KRAJINA, PŘÍRODA VIII.: VODA

CALL FOR PAPERS

Společnost pro estetiku při RVS AV ČR,

Ústav estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích a Katedra estetiky FF UK Praha

pořádají VIII. ročník interdisciplinární konference Krása, krajina, příroda:

 

VODA

 

která se bude konat

v úterý 2. prosince 2014

v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, 110 00 Praha 1

[…] Více    

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

CFP: Josef Hlaváček: Dějiny umění a estetika

Konference Josef Hlaváček: Dějiny umění a estetika

Vysoká škola uměleckoprůmyslová pořádá konferenci při příležitosti výročí narození významného historika umění, estetika a bývalého rektora UMPRUM Josefa Hlaváčka. Vítány jsou nejen příspěvky vztahující se přímo k jeho dílu, ale i ty, které se budou věnovat širšímu spektru následujících problémů:

1. Dějiny umění vs. estetika

Paralelní studium dějin umění a estetiky

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

CFP: Konference Divadlo, teatrálnost, současné umění

Výzva k zasílání abstraktů

ke konferenci

Divadlo, teatrálnost, současné umění

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU v Praze pořádá 5. výroční konferenci teorie umění Divadlo, teatrálnost, současné umění. Konference proběhne 4. prosince 2014 v aule hlavní budovy AVU (U Akademie 4, Praha 7). Abstrakty o rozsahu min. jedné normostrany (případně příspěvky o rozsahu cca. 7 normostran; předpokládaná

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Studentská soutěž Sešitu

Periodikum Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejlepší odborný článek zaměřený na vizuální umění a kulturu v období od konce druhé světové války do současnosti.

Soutěž je určena studentkám a studentům navazujícího magisterského a doktorského studia humanitních a uměnovědných oborů na vysokých školách v ČR a

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Výzva k zasílání abstraktů ke konferenci: Síla regionu

KONFERENCE SÍLA REGIONU

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně se Západočeskou galerií v Plzni pořádají studentskou konferenci s názvem Síla regionu. Konference proběhne 21. 5. 2014 v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni (Pražská 13) jako doprovodná akce výstavy Ze středu ven – umění regionů

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,