Novoroční bilance

Motto:

„Veškerý můj čas a energii hodlám věnovat úlohám, které stojí před námi. Jsem přesvědčená, že pluralita naší instituce nám bude při práci sloužit jako obohacení a nebude překážkou při budování Evropy (…).“

Simone Veil

Slova, která zazněla v roce 1979 krátce po zvolení z úst předsedkyně Evropského parlamentu Simone Veil, pronesla významná intelektuálka, právnička a politička.

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , ,

PŘEDNÁŠKY ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ

22. 11., 18 h, Betlémská kaple (simultánní tlumočení)
Beatriz Colomina (Princeton University, New Yersey)
Privacy and Publicity. Architecture in the Age of Social Media

22. 11., 9-17 h, Akademické konferenční centrum, Husova 4
Bader Scholars in Art History, international workshop: Hana Benešovská, Ondřej Hojda, Barbora Holečková
evening lecture:
Whitney Davis (University of California, Berkeley)
Hegel’s Symbolic Art and

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

KONFERENCE VNÍMAT, MYSLET, ČÍST

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na dvoudenní konferenci Vnímat, myslet, číst, na které vystoupí i estetičky Tereza Hadravová a Šárka Lojdová.

19. 9. 2017

9:00 – 9:45 Registrace účastníků
9:45 – 10:00 Úvodní slovo: PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FFUK a organizátoři konference

1. Jazyk umění z pohledu estetiky (10:00 –

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

8. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

MEZI NEZÁJMEM A FASCINACÍ: SOCHAŘSKÉ TORZO A FRAGMENT V RANĚ NOVOVĚKÉ KULTUŘE

Petra Hečková  | Katedra filozofie | Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Úterý 27. 6. 2017 | 16.00 hod. | Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni, m. RJ209 | Sedláčkova 19, Plzeň |

Už od počátků humanismu a renesance

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , ,

7. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

REALISMUS V HOLANDSKÉ MALBĚ

Gabriela Elbelová & Miroslav Kindl  | Arcidiecézní muzeum Olomouc |

Středa 7. 6. 2017 | 17.00 hod. | Arcidiecézní muzeum Olomouc – Mozarteum | Václavské nám. 3, 771 11 Olomouc | www.muo.cz |

Obrovský evropský výtvarný fenomén – to je nizozemský realismus 17. století. Důvodem je především novátorské pojetí malby krajin a zátiší, která se v tomto období definitivně osamostatnila, prošla pozoruhodným vývojem a specializovala se do velmi úzce vyhraněných tematických skupin. Kurátoři Arcidiecézního muzea Olomouc Gabriela Elbelová a Miroslav Kindl se zaměří právě na ně. Přednáška doprovází výstavu Fascinace skutečností. Hyperrealismus v české malbě (do 10. září 2017).

Vstup volný

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , ,

Pozvánka na konferenci: Focillon v Plzni

Katedra filozofie ZČU v Plzni a Katedra estetiky FF UK si Vás dovolují pozvat na seminář

Henri Focillon

čtvrtek 4. května 2017 od 10:00 v zasedací místnosti fakulty SP 319 (Sedláčkova 15, Plzeň).

Progam a anotace příspěvků zde.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Cyklus přednášek v Galerii Jaroslava Fragnera

SPOLEK STUDENTŮ ESTETIKY KATHARSIS A GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky

Miloš Ševčík  | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze |

Úterý 21. 3. 2017 | 19.00 hod. | Galerie Jaroslava Fragnera | Betlémské nám. 5a, Praha 1 |

Přednáška se bude zabývat Patočkovým pojetím vztahu prostoru jako primordiální architektury smyslových polí a jejích afektivních a personálních polarit k hmotné architektuře. Poukáže na to, že Patočkově pojetí představuje hmotná architektura, s níž je neodmyslitelně spojena dualita vnitřku a vnějšku, rozvinutí ontologických daností primordiální architektury.

Spolek studentů estetiky KATHARSIS

GALERIA JAROSLAVA FRAGNERA

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , ,

Fototéky

Zatímco dějiny psaní o umění, jsou dávno běžnou součástí vysokoškolské výuky, dějiny fotografie jako základního vizuálního zprostředkování umění, se teprve píší. A to přesto, že fotografie k dějinám umění od samého začátku neodmyslitelně patří. Obrazové knihovny plné fotografií uměleckých děl – fototéky – od dob svého vzniku fungují čistě účelově, jako analogový (dnes i digitalizovaný)

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Konference o Strzygowského Orient oder Rom v Brně

V Brně se 6. až 8. února koná mezinárodní konference o dopadu spisu Josefa Strzygowského Orient oder Rom (1901).

Brno, Hans Belting Library, February 6 – 08, 2017

 

Orient oder Rom? Prehistory, History and Reception of a Historiographical Myth (1880–1930)

 

PROGRAMME

 

Monday, 6th February

 

20.30, Museum of Applied Arts

 

ROBIN CORMACK (University of London)

St Sophia as Feuertempel: Inspiration or Madness?

 

Tuesday, 7th […] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Umění, fotografie a archivy

Už je to víc než půl roku, co jsem tu psala o Josefu Sudkovi a Janu Svobodovi a o chystaných projektech – o plánované Svobodově výstavě v GHMP, která by snad mohla ukázat Svobodu lépe, než loňská výstava v Moravské galerii, – a o sudkovském grantovém projektu na Ústavu dějin umění AV ČR. Ani jsem

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,