CFP NA KONFERENCI O EMOCÍCH

York University 11^th Annual Graduate Philosophy Conference: Philosophy
of Emotion

April 25-26 2019

York University

Toronto, Ontario

Our 11th annual conference, which will be held on April 25-26 2019, will
focus on the nature and significance of emotions. We will accept
submissions on epistemology, ethics, metaethics, aesthetics, philosophy
of action, philosophy of language, philosophy of mind, and political
philosophy.

Papers
[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality | Štítky: , ,

JESSE PRINZ NA WORKSHOPU V PRAZE

Filosofický ústav AV ČR pořádá workshop na téma Current Philosophy of Psychology (Ernst Mach Workshop VII), kde vystoupí i významný současný filosof Jesse Prinz.

Program k nahlédnutí zde

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

KONFERENCE O SPOLEČENSKÉM, POLITICKÉM A ETICKÉM ROZMĚRU EMOCÍ

Citová rétorika: Jak budit, chápat a pojmenovávat emoce

Emoce jsou zároveň tělesné vzruchy i duševní úsudky, iracionální projevy, které přesto potřebujeme pro svá rozhodování a činy, jsou vrozené a zároveň získávané v rodinném a společenském prostředí, všeobecně sdílené i odkazující k jednotlivým kulturám, pasivně zakoušené i úmyslně orientované, skryté v hlubinách našeho já […] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: ,

Humpolácké znechucení

V novém čísle British Journal of Aesthetics se objevuje krátký text Filippa Contesiho, který polemizuje s tzv. „tezí o transparenci“ znechucení či zhnusení (disgust). Teze o transparenci (TT) tvrdí, že to, co vzbuzuje znechucení ve skutečnosti, nevyhnutelně vzbuzuje znechucení rovněž v umění. Autor článku tezi připisuje autorům jako Johann Adolf Schlegel, Moses

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,

Sebeurčením ignorant

Nedávno publikovaná studie v časopise Journal of Aesthetics and Art Criticism (JAAC) vyzývá k zavedení cenzury. Její obětí by se měl stát Søren Kierkegaard.

Dánský filozof je samozřejmě jen (dvorním) příkladem tvůrce, kterého autor studie „Morální problém pro obtížné umění“ Antony Aumann (sám mimochodem kierkegaardovský badatel) považuje za případného kandidáta na vyloučení z řádné společnosti. Jeho

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Řídce o hustotě

Chtěla jsem vidět medúzy, a tak mi moře sebralo brýle. Pětiměsíční Kvído pochopil, že řevem ovládá skutečnost. A teplota už v Andalúsii neklesá ani v noci. Toť několik exotických výmluv, které mohu nabídnout jako vysvětlení zpoždění vydání svého příspěvku.

A když už mluvím o zpoždění, nemohu si odpustit poznámku, že je má

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Zlomky čtenářovy duše

minulém příspěvku o čtenářské paměti jsem se krátce věnovala otázce, nakolik se čtenář románu vzdaluje sám sobě a nakolik si i v nejhlubším ponoru naopak udržuje povědomí o sobě samém, své momentální situaci – doslova (ve smyslu fyzického místa) i přeneseně (ve smyslu dlouhodobějších stavů a potřeb). Došla jsem k tomu, že pozorný a ponořený

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Když mám chuť na kapku žalu…

 

Podle Catherine Wilsonové podléhají některé emoce cyklu naplnění a vyprázdnění – podobně jako lidský žaludek, jen s menší předvídatelností. Právě takové střídání může charakterizovat i filozofické debaty. Zdá se mi, že právě článek, který Wilsonová o emocích napsala, a reakce, které tento článek vyvolal, by mohly významným způsobem přispět k obnovení diskuze,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , ,

Nová afektologie

Nedávno se na těchto stránkách objevil odkaz k veřejně zpřístupněnému eseji Ruth Leysové, který vyšel na jaře 2011 na stránkách Critical Inquiry. Podle autorky je v současných humanitních disciplínách – od antropologie a historie přes politologii k estetice – patrný příklon k výzkumu afektu a emocí, často propojený s využíváním neurovědeckých poznatků.

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,