3. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A KATEDRA ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ FSS MU ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

AESTHETICS OF PERFECTION. BETWEEN ORGANISM AND MECHANISM

Agnieszka Bandura  | Institute of Philosophy | University of Wroclaw | Academy of Fine Art and Design in Wroclaw

Monday 14. 5. 2018 | 19.00 hod. | room B2.23 | FF MU | Arne Nováka 1 | Brno

First half of 20th century resonated in various artistic ideals of what

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

PŘEDNÁŠKA A DEBATA ESTETIKA LESA

 

Karel Stibral pronese přednášku na téma Estetika lesa na půdě Akademie věd ČR, a to ve čtvrtek 5. 4. od 10. 00.

Estetika lesa byla silně ovlivněna etapami vývoje společnosti. Jisté je, že po celou dobu vývoje lesní estetiky se autoři museli potýkat se skeptickými hlasy svých kolegů, kteří les viděli a chápali pouze jako zdroj materiálního zisku. Proto je jistě úctyhodné, že i přes tyto překážky se svého záměru nevzdali a nadále bojovali proti kořistnickému pohledu na les.

Více zde Estetika

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

11. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SEMINÁŘ ESTETIKY FF MU ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

POČÁTKY ESTETICKÉHO OCENĚNÍ A UMĚLECKÉHO ZOBRAZENÍ INDUSTRIÁLNÍ KRAJINY

Karel Stibral, Veronika Faktorová  | Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně | Ústav bohemistiky JČU v Českých Budějovicích

Úterý 12. 12. 2017 | 17.30–18.30 hod. | Filozofická fakulta MU, místnost B2.23 | Arne Nováka 1, Brno

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , ,

Zvířecí konference

Ve dnech 7. – 9. února 2017 proběhla v Praze pod záštitou Francouzského institutu a Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách CEFRES mezinárodní konference "Hranice mezi člověkem a zvířetem. Interdisciplinární přístupy". Právě zmíněné interdisciplinární přístupy mohly české environmentálně orientované estetiky poněkud zklamat, protože zde chyběli badatelé pohybující se na hranici humanitních a přírodních věd,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

SEZÓNA MANIFESTŮ NEKONČÍ

Po "Manifestu radikálního realismu" přichází "Manifest pro nové umění prostoru".

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

AUC PHILOSOPHICA et HISTORICA 2/2015 (Studia Aesthetica VIII)

S podporou Společnosti pro estetiku vyšlo nejnovější číslo časopisu

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE:

PHILOSOPHICA et HISTORICA 2/2015, STUDIA AESTHETICA VIII

Editor: Ondřej Dadejík

STUDIE

Jakub Stejskal: Magie a estetika odkouzlení u Collingwooda

Jan Hlávka: Americký trávník jako cvičiště občanské ctnosti

Jan Josl: Patočkova raná filosofie umění

Felix Borecký: Koncepce a priori Mikela Dufrenna

Mikel Dufrenne: A priori imaginace

RECENZE

Martin Kaplický: Rozprava o westerne aneb Procházka (obecnou) teorií umění

Časopis je k dostání v Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1 (150,- Kč) nebo v E-shopu FF UK (135,- Kč).

 

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , , ,

CFP: Tělo. Mezi přírodou a kulturou

Společnost pro estetiku při RVS AV ČR,

Ústav estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích

ve spolupráci s Katedrou estetiky na FF UK v Praze

pořádají

IX. ročník interdisciplinární konference Krása, krajina, příroda:

TĚLO

MEZI PŘÍRODOU A KULTUROU

která se bude konat

ve

[…] Více    

Rubriky: Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Skryté Durdíkovy lesy

Právě vyšla reedice díla Josefa Durdíka Pozor na lesy! (Praha: Otto, 1874), pravděpodobně prvního česky psaného textu, který je zcela věnovan environmentální tématice (s menší podkapitolou věnovanou estetickému významu lesů). Naleznete ji v rámci práce Bohuslava Binky a Petra Jemelky Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly. Brno: MU 2015 (Reedice Durdíkova textu, aniž by ovšem byla uvedena na titulu, se nachází na s. 25–52.)

 

Celou knihu si můžete stáhnout zde: http://humenv.fss.muni.cz/wp-content/uploads/Binka-Jemelka-e-kniha.pdf

 

Nebo přímo objednat na adrese: Petra Burišková, Katedra environmentálních studií FSS MU, Joštova 10, Brno, 602 00.

Rubriky: Blog | Štítky: ,

Konference Krása, krajina, příroda VIII: VODA

Společnost pro estetiku při RVS AV ČR,

Ústav estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích a Katedra estetiky FF UK Praha

pořádají VIII. ročník interdisciplinární konference Krása, krajina, příroda:

 

VODA

 

který se bude konat v úterý 2. prosince 2014

v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, 110 00 Praha 1

Stejně jako les, zahrada

[…] Více    

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , ,

CFP KONFERENCE KRÁSA, KRAJINA, PŘÍRODA VIII.: VODA

CALL FOR PAPERS

Společnost pro estetiku při RVS AV ČR,

Ústav estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích a Katedra estetiky FF UK Praha

pořádají VIII. ročník interdisciplinární konference Krása, krajina, příroda:

 

VODA

 

která se bude konat

v úterý 2. prosince 2014

v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, 110 00 Praha 1

[…] Více    

Rubriky: 2014, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,