CFP NA KONFERENCI O MERLEAU-PONTYM V OLOMOUCI

CALL FOR ABSTRACTS

Merleau-Ponty at the Collège de France:
Expression, Intercorporeity, Nature

In the last twenty years, the international perception of Merleau-Ponty’s work has undergone a radical change thanks to the publication of the preparatory manuscripts for his Collège de France lectures. An analysis of these materials in connection with the Visible and the Invisible shows that

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , ,

POZVÁNKA NA KONFERENCI CENTRAL EUROPEAN LITERARY THEORY

Ústav pro českou literaturu AV ČR srdečně zve na konferenci Central European Literary Theory (Structuralism, Marxism, Phenomenology), která se uskuteční 10.-12. července v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1).

Středoevropská literární teorie zanechala v dějinách literární vědy posledního staletí výraznou stopu, a to nejen prostřednictvím svých nejvýraznějších představitelů J. Mukařovského, G. Lukácse a R. Ingardena, ale také širších myšlenkových proudů, které tito badatelé rozvíjeli. Nad jejich teoretickým dědictvím a mezinárodním úspěchem se bude na uvedené konferenci uvažovat netradičně, optikou dvou národních perspektiv: české a čínské.

Program a více zde

Kontaktní osoba: František A. Podhajský (podhajsky@ucl.cas.cz)

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

Mimésis mezi fenomenologií a neurovědou

Zdá se, že interval mého blogování odpovídá frekvenci vydávání nového čísla The British Journal of Aesthetics, mého druhého nejoblíbenějšího estetického časopisu (a podobně jako tento časopis, mají i mé příspěvky typicky zpoždění). Nové, tentokrát říjnové, číslo je pro čtenáře, které zajímá pozvolný obrat anglosaské estetiky k empirickému výzkumu, obzvlásť zajímavé. Obsahuje jednak

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Nová publikace: Umění jako vyjádření smyslu

Do sekce Publikační činnost členů byla zařazena nová kniha Miloše Ševčíka (FF UK, FF ZČU) Umění jako vyjádření smyslu.

Rubriky: Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

ENAKČNÍ TEORIE IMAGINACE

Vít Pokorný | Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Úterý 11. 12. 2012 | od 15:50 do 17:30 hodin | místnost č. 034, přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK v Praze | nám. Jana Palacha 2, 116

[…] Více    

Rubriky: 2012, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

Druhá část rozhovoru s Markem Richirem

Rozhovor (francouzsky) s belgickým fenomenologem Markem Richirem, jehož stať o pozdním Merleau-Pontym nedávno vyšla v češtině.

První část zde.

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,

První část rozhovoru s Markem Richirem

Rozhovor (francouzsky) s belgickým fenomenologem Markem Richirem, jehož stať o pozdním Merleau-Pontym nedávno vyšla v češtině.
 

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,

Recenze na NDPR

Recenze knihy Rajiva Kaushika Art and Insitution. Aesthetics in the Late Works of Merleau-Ponty.
 

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Jankovec o fenomenologické reflexi umění (Husserl, Heidegger, Patočka)

STUDIO LETNÁ VÁS ZVE NA V POŘADÍ DESÁTOU UDÁLOST

přednáška BORISE JANKOVCE

Reflexe klasického, moderního a avantgardního výtvarného umění ve filosofii

Edmunda Husserla, Martina Heideggera a Jana Patočky.

středa25.1. 2012 v 19:00

Studio Letná / místnost č.0/36
Akademie výtvarných umění ,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , ,