NOVÝ BLOG

Estetička a filozofka Kathleen Stock z University of Sussex založila blog Thinking about Fiction.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Tirésias, fikce, spekulace

[1]Tirésias je jednou z nejzajímavějších postav antické, a snad i současné, mytologie. Pohybuje se mezi světem lidí a bohů, mezi přítomností a budoucností, mezi ženstvím a mužstvím. Bohové ho proměnili na sedm let v ženu, a když Zeus a Héra mají spor o to, kdo má při sexuálním styku větší rozkoš, jestli

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , ,

Sebeurčením ignorant

Nedávno publikovaná studie v časopise Journal of Aesthetics and Art Criticism (JAAC) vyzývá k zavedení cenzury. Její obětí by se měl stát Søren Kierkegaard.

Dánský filozof je samozřejmě jen (dvorním) příkladem tvůrce, kterého autor studie „Morální problém pro obtížné umění“ Antony Aumann (sám mimochodem kierkegaardovský badatel) považuje za případného kandidáta na vyloučení z řádné společnosti. Jeho

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Představivost na tělo

Jazykové projevy i neverbální umělecké či jinak umělé podněty ovlivňují naše postoje. To je vcelku nezajímavé. Někdy tak ovšem činí proti naší vůli. Promyšlená propaganda zlomí ve chvíli nejistoty kdekoho, ačkoli se může příčit všem zásadám rozumu. Starověcí filozofové proto z obavy o mravy občanů odsuzovali krásnou literaturu. Zahájili tím filozofickou debatu o povaze fikčních propozic

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

První letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

REPREZENTACE SKUTEČNOSTI A PŘÍSPĚVEK NOVÉHO HISTORISMU

Martina Kastnerová | Katedra filozofie FF ZČU v Plzni, Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy, Plzeň

Pondělí 8. 4. 2013 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |

Přednáška představí nový historismus (New Historicism,

[…] Více    

Rubriky: 2013, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

Když mám chuť na kapku žalu…

 

Podle Catherine Wilsonové podléhají některé emoce cyklu naplnění a vyprázdnění – podobně jako lidský žaludek, jen s menší předvídatelností. Právě takové střídání může charakterizovat i filozofické debaty. Zdá se mi, že právě článek, který Wilsonová o emocích napsala, a reakce, které tento článek vyvolal, by mohly významným způsobem přispět k obnovení diskuze,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , ,