„Esteticky relevantní“ granty GAČR

Grantová agentura České republiky zveřejnila výsledky grantové soutěže 2018. Vítězné projekty začínají rokem 2019.

  • prof. Mgr. Martin Putna (FHS UK), Tvorba Jakuba Demla v prvních letech republiky (1919-1927). Kritická edice (3)
  • Mgr. Ivo Purš (ÚDU AV ČR), Alchymické laboratorium ve výtvarném umění (3)
  • doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. (FF Univerzita Pardubice), Lokalita a komunita v současné anglofonní detektivní próze
  • Mgr. Filip Krajník,

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality | Štítky: ,

NABÍDKA OCENĚNÍ

The Jeffrey Rubinoff Sculpture Park invites applications for three awards: Postdoctoral Award, Graduate Essay Award and Guest Curatorship Award. Note that these are open to postdoctoral and postgraduate researchers working on the visual arts within any academic discipline, including philosophy of art and aesthetics.

Postdoctoral Awards (deadline 11 January 2019)
Aimed at early career researchers anywhere in

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: ,

Výpis „esteticky relevantních“ udělených grantů 2016

Grantová agentura České republiky oznámila minulý měsíc výsledky grantové soutěže pro projekty začínající rokem 2017.

Níže seznam esteticky relevantních podpořených projektů (číslo v závorce uvádí počet let řešení):

Standardní granty

– PhDr. Petr Macek, Ph.D. (FF MU), Český hudební slovník osob a institucí. Hudební instituce (3)

– Mgr. Petra Trnková, Ph.D. (ÚDU AV ČR), Reflexe kalotypie

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Výpis „esteticky relevantních“ udělených grantů 2015

Grantová agentura české republiky oznámila před měsícem výsledky grantové soutěže pro projekty začínající rokem 2016.

Níže seznam esteticky relevantních podpořených projektů (číslo v závorce uvádí počet let řešení):

Standardní granty

– Mgr. Josef Hrdlička (FF UK), Ph.D., Poesie v exilu (3)

– PhDr. Lucie Vlčková, Ph. D. (Umprum muzeum), Krásná jizba 1927 – 1948. Design a

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Výpis „esteticky relevantních“ udělených grantů 2014

Grantová agentura české republiky oznámila výsledky grantové soutěže pro projekty začínající rokem 2015.

Níže seznam esteticky relevantních podpořených projektů (číslo v závorce uvádí počet let řešení):

 

Standardní granty

– PhDr. Pavel Brodský, CSc. DSc. (AV ČR), Iluminované rukopisy v českých archivech (3)

– prof. Dr. Josef Vojvodík, M. A. (Institut

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Kritika GA ČR od Kuzmičové a Stejskala

Členka a člen SPE, Anežka Kuzmičová a Jakub Stejskal, sepsali kritiku nově zavedených juniorských grantů GA ČR z perspektivy humanitních věd.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

GAČR: Na postdoky nebudou asi peníze

Grantová agentura ČR vydala včera tiskovou zprávu, ve které kritizuje pozměňovací návrh zákona o státním rozpočtu schválený rozpočtovým výborem dolní komory 13. 12.:

Výbor […] schválil pozměňovací návrh, jehož cílem je plošně ušetřit celkem tři a půl miliardy korun. Grantová agentura má tímto zásahem přijít o více než 57 miliónů korun. Pro srovnání:

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , ,

Výpis „esteticky relevantních“ udělených grantů

Grantová agentura české republiky oznámila výsledky grantové soutěže pro projekty začínající rokem 2014.

Níže seznam esteticky relevantních podpořených projektů (číslo v závorce uvádí počet let řešení):

Standardní granty

– Anna Housková (UK), Pokus o renesanci Západu: Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. stol. (3)

– Ivo Říha

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Výsledky GA ČR

GA ČR dnes zveřejnila výsledky grantového řízení pro projekty začínající rokem 2012.

Rubriky: Blog | Štítky: , ,