REPORT Z KONFERENCE ESA

Konference European Society of Aesthetics, Maribor, 2018

 

Ve slovinském Mariboru se odehrála v polovině června výroční konference Evropské společnosti pro estetiku (ESA). Maribor se stal po Fribourgu, Udine, Grenoblu, Guimaraesi, Praze, Amsterdamu, Dublinu, Barceloně a Berlínu desátým městem, kde se tato akce udála. Deset let konferencí, jejichž pořádání je hlavní náplní ESA, vybízí k zhodnocení fungování

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

REPORT Z KONFERENCE UNAVENÉ UMĚNÍ

Unavené umění – téma, které si zvolili organizátoři první bienální konference české Společnosti pro estetiku, která se konala v Olomouci ve dnech 15. – 16. března 2018. Konference má založit tradici oborových sjezdů českých a slovenských estetiček a estetiků. Letošní setkání olomoučtí organizátoři zvládli připravit s obdivuhodnou lehkostí a na velmi profesionální úrovni. Na dvoudenní

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

STUDENTSKÝ SPOLEK KATHARSIS ZVE NA DEBATU O VÝZNAMU ESTETIKY

Studentský spolek Katharsis pořádá debatu na téma Role estetiky v současném umění a kultuře.

11. 12. – 19.00 – Hybernská 4

V dnešní době estetika ustoupila do pozadí, mnohdy se setkáváme i s tím, že o její náplni má chybnou představu nejen široká veřejnost, ale i teoretici a teoretičky různých uměleckých oborů. Je tedy estetika skutečně natolik

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , ,

Rána z Ghany zrána

Svůj první letošní blog jsem chtěla původně věnovat buď zářijové konferenci Ústavu dějin umění (UDU), na které jsem – společně se Šárkou Lojdovou – reprezentovala katedru estetiky, anebo do formy blogu převést vlastní příspěvek, který jsem na konferenci proslovila a jenž se, podobně jako v září obhájená diplomová práce Pavla Broma, věnoval filozofii umění Susanne

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Čtení jako umění performance

Před několika dny zemřel Peter Kivy (1934 – 2017), jeden z nejvýraznějších myslitelů v oblasti analytické estetiky. Kivy měl dar pronikavého a ostrého úsudku, jeho filozofická pozice, ať už se týkala jakéhokoli problému, kterému se věnoval, byla vždy jasná, vyhraněná, často kontroverzní – a zároveň dostatečně podrobně vymezená a odůvodněná: byl z těch, s nimiž

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,

O lyžařích a estetickém zážitku

Nedávno jsem zhlédla tento krátký film, ve kterém se po povrchu zasněženého horského masivu v různých směrech pohybují lyžaři a horalové, vstupují do širokých pásem tmy, splývají s bílým či černým podkladem. Usadil se ve mně a cítím potřebu o něm psát.

Snímek otevírá krátká zvuková sekvence – zrychlený dech několika mužů prozrazující fyzickou námahu

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,

3. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

ZAPOMNĚLA ESTETIKA NA NORMÁLNÍ POSLUCHAČE?

Tereza Hadravová  | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze |

Pondělí 27. 3. 2017 | 17.30 hod. | Katedra estetiky, místnost C426, 4. patro | Celetná 20, Praha 1 |

Interdisciplinární časopis Behavioral and Brain Sciences nedávno zveřejnil seznam dvaceti nejčtenějších článků

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Humpolácké znechucení

V novém čísle British Journal of Aesthetics se objevuje krátký text Filippa Contesiho, který polemizuje s tzv. „tezí o transparenci“ znechucení či zhnusení (disgust). Teze o transparenci (TT) tvrdí, že to, co vzbuzuje znechucení ve skutečnosti, nevyhnutelně vzbuzuje znechucení rovněž v umění. Autor článku tezi připisuje autorům jako Johann Adolf Schlegel, Moses

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,

Sebeurčením ignorant

Nedávno publikovaná studie v časopise Journal of Aesthetics and Art Criticism (JAAC) vyzývá k zavedení cenzury. Její obětí by se měl stát Søren Kierkegaard.

Dánský filozof je samozřejmě jen (dvorním) příkladem tvůrce, kterého autor studie „Morální problém pro obtížné umění“ Antony Aumann (sám mimochodem kierkegaardovský badatel) považuje za případného kandidáta na vyloučení z řádné společnosti. Jeho

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Ornitologická meditace

„Estetika je pro umělce tím, čím je ornitologie pro ptáky.“

Americký umělec Barnett Newman tato slova pronesl na konferenci spolupořádané Americkou společností pro estetiku ve Woodstocku v roce 1952. Ve svém příspěvku tehdy představil estetiky jako nezodpovědné parazity, neochotné „jít s kůží na trh“ a zúčastnit se neustále probíhajícího boje o hodnoty, který vedou umělci, kritici,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,