5. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA A PREZENTACE NOVÝCH PUBLIKACÍ ČLENŮ SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDSTAVENÍ DVOU PUBLIKACÍ A DISKUSI S JEJICH AUTORY

VÝUKA DOBRÉHO VKUSU JAKO STÁTNÍ ZÁJEM II. ZÁVĚR RANÉ PRAŽSKÉ UNIVERZITNÍ ESTETIKY VE STŘEDOEVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH 1805–1848

Tomáš Hlobil  | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy |

POJEDNÁNÍ O KONTRAPUNKTU (ANTONÍN REJCHA)

Roman Dykast | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy |

Úterý 2. 5. 2017

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , , ,

3. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

ZAPOMNĚLA ESTETIKA NA NORMÁLNÍ POSLUCHAČE?

Tereza Hadravová  | Katedra estetiky | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze |

Pondělí 27. 3. 2017 | 17.30 hod. | Katedra estetiky, místnost C426, 4. patro | Celetná 20, Praha 1 |

Interdisciplinární časopis Behavioral and Brain Sciences nedávno zveřejnil seznam dvaceti nejčtenějších článků

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Rozhovor s Bowiem

Andrew Bowie o rané romantice, filozofii hudby a Adornovi ve 3am magazine.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Dva rozhovory s estetiky

V internetovém časopise 3:am magazine publikuje Richard Marshall pod hlavičkou End Times rozhovory s předními filozofkami a filozofy z anglofonního světa. V poslední době se zde objevily dva s významnými současnými estetiky, předním analytickým filozofem hudby, Peterem Kivym, a asi nejvlivnějším žijícím filozofem architektury, heideggeriánem Karstenem Harriesem.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Kolman o Wittgensteinovi a Wagnerovi

Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení logiky FLÚ AV ČR si vás v rámci LOGICKO-FILOSOFICKÉHO SEMINÁŘE dovolují pozvat na přednášku

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

Wittgenstein a Richard Wagner o normativitě

Přednáška začíná v 15:50 a koná se na hlavní budově FF UK v místnosti  č. 217.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Dvě přednášky z hudební estetiky

Katedra estetiky FF UK v Praze

zve studenty na přednášky

Anny Checka-Gotkowicz

University of Gdańsk

Persona (non)grata. Does absolute music need a narrator?

Monday, March 17, 14:10–15:40, Celetná 20, C426

Some narrative interpreters of absolute music canon – as Jenefer Robinson or Edward T. Cone – tend to perceive it as the symbolic utterance of a virtual musical character. This character,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,

Jak se hudba zmocňuje našeho vnímání času

Jonathan Berger na Nautilu o neurovědě a jejím vhledu do toho, jak hudba vytváří altenativní temporální svět. Má náš prožitek, v němž jsme "unešeni" hudbou jasný neurální korelát?

Rubriky: Blog | Štítky: ,

Přednáška doc. Kolmana již zítra!

Přednáška SPE doc. Vojtěcha Kolmana "O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat" zazní již zítra, 4. listopadu od 17.15 na Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4. Všichni zváni. Více info zde.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Pátá letošní přednáška SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

O ČEM SE NEDÁ MLUVIT, O TOM SE MUSÍ ZPÍVAT.

Vojtěch Kolman | Ústav filosofie a religionistiky, FF UK v Praze

Pondělí 4. 11. 2013 | 17.15 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |

 

„Lidé dnes věří, že vědci tu

[…] Více    

Rubriky: 2013, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , ,

CFP: Konference Hranice experimentu

Hranice experimentu:

Experiment ve výtvarném umění, architektuře, designu, literatuře, hudbě, filmu, ekonomii a politice 60. let 20. století

Organizátor: VŠUP v Praze

Odevzdání anotací: 21. říjen 2013

Rozsah anotace: 1 normostrana

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , , ,