Knihkupectví a náměstí

Motto I.:

„Vesmír, který jiní nazývají knihovnou (…). Tam tudy vede točité schodiště, propadající se do bezedné hloubky a ztrácející se v nedohledné výšce. V chodbě je zrcadlo, které přesně odráží vnější jevy. Na základě tohoto zrcadla lidé někdy usuzují, že Knihovna není nekonečná (kdyby byla skutečně nekonečná, k čemu pak to iluzivní zdvojování?). Já raději sním o tom,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

NOVÁ PUBLIKACE

Martin Kolář (ed.). Metafyzika laboratoře. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu J. E. Purkyně, 2018.

Publikace reaguje na tvorbu výtvarného umělece Roberta Vlasáka. Autory textů jsou Martin Kolář, Vojtěch Kaiser, Jan Krtička. 

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: ,

Pár slov o barvách i jednotě znaku a významu

Motto.:

„ Na poli za domem, osmý kilometr od nábřeží lemujícího svým listem meandr řeky Moravy. Technicky vzato, od čísla osm k prvnímu v řadě, poslouchejme: gumácích – před vlečkou očapenou bílím zlatem – kráčejí soudruhové bratři, Josef s Karlem – Čapkové. A v samém kraji pole, kde se dotýká Lhota Nákla, stojí rozkročen a močí – holohlavý bůh jazyka

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Novoroční bilance

Motto:

„Veškerý můj čas a energii hodlám věnovat úlohám, které stojí před námi. Jsem přesvědčená, že pluralita naší instituce nám bude při práci sloužit jako obohacení a nebude překážkou při budování Evropy (…).“

Simone Veil

Slova, která zazněla v roce 1979 krátce po zvolení z úst předsedkyně Evropského parlamentu Simone Veil, pronesla významná intelektuálka, právnička a politička.

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , ,

Martin Heidegger a ikona svatého Pymona

Motto I.:

„Poznámka pro osly: tento postřeh nemá nis společného s antisemitismem. Ten je zrovna tak pošetilý a tak zavrženíhodný jako krvavé a především nekrvavé postupování křesťanstva proti pohanům.“

Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Anmerkungen I-V (Schwartze Hefte 1942-1948)

Motto II.:

„Heideggera si neumím představit jinak než na lavičce před schwarzwaldským domem vedle jeho paní, která ho po celý život

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Jak chutná FUFU, estetika chuti a Pervers narcissique

Saint Denis je malé městečko v severní části metropolitní Paříže a je z hlediska kuchařského umění významným místem. Hned u výstupu z nádražíčka SNCF, kam nás spolehlivě doveze linka RER D, spatříme místní kuchtíky a kuchařky opékající na univerzálním grilu (vzor nákupní košík) kukuřici a různá masa nespecifikovatelného určení. O tom, že je možno v Saint Denis pozřít vynikající

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,

Portrét vladaře

Motto I.:

„Uvnitř byla malá miniatura, nápadně charakteristické poprsí mladého muže. Hnědé kadeře rámovaly tvář pozoruhodně antického ražení, velké nadpřirozeně světlé oči, takřka vyčnívající z obrazu, hleděly na mne – nesporně to byl Klaus Patera!…“

Alfred Kubin Země snivců

Motto II.:

„Tomu obrazu ale přece věříte?“

Alfred Kubin Země snivců

Čím pak to asi bylo, že se na obálce společenského časopisu

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Slušný člověk

Motto:

„Jak jste si už možná domysleli – stejně snadno jako podle stylu mého oblékání jako podle tónu mých úvodních poznámek – vždycky jsem se víceméně řídil konvencemi tradičně formulující vztah mezi studentem a učitelem, dokonce i v bouřlivých vodách nedávných let. Říkali mi, že jsem jedním z posledních vyučujících, kteří oslovují studenty ve třídě pane a

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Tzvetan Todorov a Ježíš Kristus III

Motto I.:

„Vy nechcete vstoupit do svazu? … A proč proboha vás prosím, všichni mladí soudruzi v naší továrně tam jsou a vy byste tam nebyl? Vy byste byl výjimka. Vy byste byl klidně jediný. To by vám nevadilo? To mi nejde do hlavy. Vy nechcete posílit řady našich svazáků? Opory naší vlasti? Naší… ale

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , , ,

Betlémská krajina – Ráj na zemi

Betlémská krajina – Ráj na zemi

Motto:

This conflict is intensified by Jerusalem's mythological-as opposed to actual geographical-location, in which landscape, buildings, streets, and the like are overlain and, I would say, even covered entirely with symbolic associations totally obscuring the existential reality of what as a city and real place Jerusalem is. The

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , , , ,