JAAC PŘIJÍMÁ ČLÁNKY DO SPECIÁLNÍHO ČÍSLA

Call for Papers:
Race and Aesthetics: A Special Issue of The Journal of Aesthetics and Art Criticism (publication date: November 2019)

Guest Editors: A.W. Eaton and C.F. Peterson

Deadline for Submissions: January 1, 2019

This issue addresses questions and issues in aesthetics through a broad lens that embraces a variety of racialized voices and a wide range of approaches and methodologies.

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

Rána z Ghany zrána

Svůj první letošní blog jsem chtěla původně věnovat buď zářijové konferenci Ústavu dějin umění (UDU), na které jsem – společně se Šárkou Lojdovou – reprezentovala katedru estetiky, anebo do formy blogu převést vlastní příspěvek, který jsem na konferenci proslovila a jenž se, podobně jako v září obhájená diplomová práce Pavla Broma, věnoval filozofii umění Susanne

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

DISKUZE O POLITICKÉM VLIVU ROMANTISMU

Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství FF UK pořádá diskuzi na téma „Romantismus, národ a politika – literární perspektivy na politiku“. Debaty se zúčastní Martin Hilský a Drummond Bone, moderátorem je Jiří Přibáň.

Více o události zde.

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog | Štítky: , , , , , , , ,

Pozvánka na přednášku: Lomová o Aj Wej-wejovi

Spolek studentů estetiky Katharsis zve na přednášku prof. Olgy Lomové o čínském umělci Aj Wej-wejovi.

Prof. Olga Lomová: Aj Wej-wej mezi uměním a politickým aktivismem

29. 3., 19.00, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 200.

Aj Wej-wej, jeden z nejvlivnějších současných umělců, do svých děl a uměleckých počinů velmi často promítá politická

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

O Adornovi, skepsi a nasranosti

Doktorand pražské estetiky a umělec Václav Magid v rozhovoru s kritikem a kurátorem Jiřím Ptáčkem u příležitosti své výstavy v Českých Budějovicích.

Rubriky: Blog | Štítky: , , ,

Depeše z Ruska

Václav Magid, doktorand na Katedře estetiky FF UK, píše pro Alarm o atmosféře na ruské umělecké scéně.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

VŠ všem aneb demokratizace vysokoškolského vzdělávání

Minulý týden poskytla nová rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková rozhovor serveru Česká pozice. Z pochopitelných důvodů byla hlavním tématem rozhovoru dále bobtnající a již zcela surreálných proporcí nabývající kauza děkana Národohospodářské fakulty, „velikána české liberální ekonomie“, Miroslava Ševčíka, v níž rektorka Machková, jako Ševčíkova přímá nadřízená, začíná hrát celkem nešťastnou roli (v rozhovoru velmi nepřesvědčivě obhajuje děkanovu

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Naratologie válečných konfliktů v mediích

Přemýšlím o konfliktech, protože jsou bohužel všude kolem nás. Nerozumím jim, i když bych si přála rozumět, nevidím do nich, i když si to taky přeji, ale to, co je jasné je, že jsou pro mě a pro většinou z nás skoro vždy fikcí vytvořenou medii. Moc na vybranou ani nemáme. Ale jako každá další fikce,

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Baví se zvířata (jen tak)?

Americký anarcho-antropolog David Graeber (takřka bezděčně) o centrální otázce moderní estetiky: Co se děje, když se nebavíme? "Proč se nám existence činnosti, vykonávané pro čistou radost z této činnosti samé, aktivita mohutností přinášejících čistou libost pro tuto aktivitu samotnou, jeví jako záhadná?" Od Darwina, přes Kropotkina a Dennetta, k  Peircovi a Whiteheadovi.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Pozvání na konferenci

Hranice experimentu

Experiment ve výtvarném umění, architektuře, literatuře, filmu, ekonomii a politice 60. let 20. století.

Celodenní setkání proběhne na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve středu 19. února.

Pojmem experiment nechceme označit soubor progresivních uměleckých děl, jako se tomu dělo v dosavadní literatuře. Zajímá nás dynamika samotného termínu, který nabýval rozdílných, často protikladných významů. V

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , , ,