Možnosti psychologie umění. K jubileu Iva Pondělíčka

V červnu letošního roku oslavil český psycholog, sexuolog, teoretik umění a malíř Ivo Pondělíček významné životní jubileum. Při této příležitosti se pokusme tuto osobnost připomenout z pohledu estetiky a teorie výtvarného umění.[1] Zaměříme se na jeho knihu Fantaskní umění, jeho vývoj a souvislosti z roku 1964, která je pro tuto reflexi bezesporu nejdůležitějším pramenem.[2]

[…] Více    

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , , ,

JESSE PRINZ NA WORKSHOPU V PRAZE

Filosofický ústav AV ČR pořádá workshop na téma Current Philosophy of Psychology (Ernst Mach Workshop VII), kde vystoupí i významný současný filosof Jesse Prinz.

Program k nahlédnutí zde

Rubriky: 2018, Aktuality, Blog | Štítky: , , ,

Situovaná estetika: jako děti, s dětmi

Poslední dobou jsem se zabývala vlivem situace, ve smyslu fyzického prostředí, na porozumění a vnímání textu. Když jsem jeden z výstupů této práce představovala minulý týden kolegům, zadrhli jsme se na myšlence – zmiňované už v loňském blogu –, že vzpomínka na obzvlášť působivý čtenářský zážitek se nezřídka váže na konkrétní situaci v širším smyslu

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , ,

Zlomky čtenářovy duše

minulém příspěvku o čtenářské paměti jsem se krátce věnovala otázce, nakolik se čtenář románu vzdaluje sám sobě a nakolik si i v nejhlubším ponoru naopak udržuje povědomí o sobě samém, své momentální situaci – doslova (ve smyslu fyzického místa) i přeneseně (ve smyslu dlouhodobějších stavů a potřeb). Došla jsem k tomu, že pozorný a ponořený

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , ,

Čtenářská paměť, já a nejá

Co si pamatujete z románu, který jste přečetli před měsícem, před rokem, před deseti lety? Dokážete o něm s odstupem říct víc, než jestli se vám líbil, v lepším případě vámi otřásl? Dokážete svůj někdejší dojem – jen tak z hlavy – odůvodnit něčím, na co si další čtenář ukáže v textu prstem, aby s

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , , ,

Technika (a estetika) ve výuce čtení

Nechcete-li přispět k vlastnímu úpadku, nečtěte dál. Digitální přístroj vypněte, z knihovny vylovte starou tlustou knihu, jejíž četbu jste kdysi odložili na neurčito, a na několik hodin se do ní ponořte. Pokud náhodou zjistíte, že to po všem čase stráveném před počítačem nedokážete, jako to onehdy zjistila psycholožka a specialistka na poruchy čtení Maryanne Wolfová, možná

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Meze spolupráce: věda a komika

Zatímco někteří autoři fiktivních tragédií jsou mi k smíchu, komediální autorské dvojice mě vždycky dojímaly. Protože napsat a předvést vkusnou taškařici je náročnější než zaujmout ve vážných polohách? I když na tom něco bude, humoristi mě přitahují především schopností – někdy i nevyhnutelností – vzájemné spolupráce. Když se zrovna nachomýtnu k filmu, co se obzvlášť

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,

Stáváme se četbou literatury lepšími?

Videozáznam panelu za účasti filozofa a literárního teoretika Joshuy Lendyho (jeho příspěvek obvzláště zábavný), sociálního psychologa Davida Kidda, filozofky Debry Satzové a anglistky Pauly Moyové + psaný komentář posledně zmíněné v Boston Review.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Představivost na tělo

Jazykové projevy i neverbální umělecké či jinak umělé podněty ovlivňují naše postoje. To je vcelku nezajímavé. Někdy tak ovšem činí proti naší vůli. Promyšlená propaganda zlomí ve chvíli nejistoty kdekoho, ačkoli se může příčit všem zásadám rozumu. Starověcí filozofové proto z obavy o mravy občanů odsuzovali krásnou literaturu. Zahájili tím filozofickou debatu o povaze fikčních propozic

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , ,

Užitečné umění & umění nic nechtít

V časopise Science vyšel letos v říjnu článek psychologů Davida Comera Kidda a Emanuela Castana z newyorské New School. Kidd a Castano (v 1. pádu dále jen „autoři“) v něm oznamují průběžné výsledky experimentu, který zkoumá souvislosti mezi množstvím přečtené krásné literatury a sklonem k empatii (respektive širším komplexem schopností zvaným Theory of Mind). Krásnou

[…] Více    

Rubriky: Blog | Štítky: , , , ,