SPE je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.

5. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Lenka Naldoniová (Ostravská univerzita) Pojetí krásy v díle Vladimíra Solovjova 24. 6. 2024, 15:30 Jan Čejka Gallery (Hybernská 998/4, Praha) Podle T. G. Masaryka Vladimír Solovjov (1853–1900) byl „vlivným učitelem nejmladších z těch, kdo hledají Boha a nejdůležitějším zástupcem náboženské filosofie ruské“. To Masaryk píše ve své studii Rusko a Evropa,

4. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Karel Stibral (Masarykova Univerzita) Miroslav Tyrš – zakladatel Sokola, kunsthistorik… a estetik? 23. 5. 2024, 17. 30 Jan Čejka Gallery (Hybernská 998/4, Praha) Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola a jedna z nejvýraznějších postav českého obrození 19. století, byl současně první profesor dějin umění na české části pražské univerzity, výtvarný kritik, člen

3. LETOŠNÍ AKCE SPE

Jakub Bulvas Stejskal (Masarykova Univerzita) Metakunsthistorie – diskuze 20. 5. 2024, 17.30 Jan Čejka Gallery (Hybernská 4, Nové Město) Zajímá Vás, jak můžeme rozumět pojmům, které běžně používáme při uvažování o umění? O “materiálu”, “obrazu” nebo “stylu” můžete přijít diskutovat přímo s Jakub Stejskalem. 

CFP NA KONFERENCI ZELENÉ STOPY KOMIKSU

Zelené stopy komiksu Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP, Společnost pro estetiku, Katedra environmentálních studií FSS MU, Seminář estetiky FF MU a Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně zvou na mezinárodní konferenci, která se uskuteční vBrně v prostorách Moravského zemského muzea ve dnech 16.

2. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Alice Koubová, Vladimír Turner Propojme se včera: studie uměleckého výzkumu Kampus Hybernská (A.3 sál)27. 2. 2024, 17:30 Během 14 měsíců trvajícího výzkumu na pomezí umění, vědy a filosofie a ve spolupráci Akademie věd ČR a nezávislé taneční skupiny TANTEHORSE jsme sledovali téma žitelného a nežitelného života, prožitku životní nepřízně, krize,

1. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

prof. Tomáš Hlobil (FF UK, AV ČR) Bernard Bolzano o obrazu, zobrazeném a jejich vzájemném vztahu. Vorstellen, abbilden, darstellen 20. 2. 2024, 16.00 (Jan Čejka Gallery) Výzkum Bolzanových názorů na výtvarné umění se přednostně soustředil na představení Bernarda Bolzana jako autora předjímajícího vznik nefigurativního malířství dvacátého století. V dřívější studii

6. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Josefína Formanová (FF UK) Co je jedinečné, to je opakovatelné. Citovatelné gesto ve filosofii Waltera Benjamina 19. 12., 17.30Jan Čejka Gallery (Hybernská 998/4, Praha) V oblasti umění bývá opakování chápáno jako protiklad jedinečnosti nebo jako její ohrožení. S věkem výsostného individualismu a technické reprodukovatelnosti se otázky výjimečného a původního stávají

5. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Marie Antonios Sassine (Dominican University College, Ottawa) The World is a Stage: The Beautiful and the Political. An Enquiry into Kant’s Critique of Judgment as Political Model 5. 12. 2023, 17:30katedra estetiky, místnost C505 (Celetná 20, Praha 1) Wittgenstein famously said, « ethics and aesthetics are one » (Tractatus 6.421).

4. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Tomáš Koblížek (Oddělení analytické filosofie, Filosofický ústav AV ČR) „Ta malba musí pryč!“ Expresivní apropriační soudy a svoboda slova 19. 10. Jan Čejka Gallery 17.30 V roce 2017 vyzvala britská umělkyně Hannah Black organizátory Whitneyova Bienále v New Yorku, aby odstranili malbu Dany Schutz Open Casket, která byla na přehlídce vystavena.

3. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Jiří Klouda (FF UHK/PřF UK) Smysly jako výrazové dimenze lidského bytí: 100 let od Plessnerova projektu „esthesiologie ducha“ Helmuth Plessner je všeobecně znám jako jeden z hlavních představitelů filosofické antropologie, a to především díky svému dílu „Stupně organického a člověk“ (1928). Naše přednáška se ovšem zaměří na první podobu Plessnerovy

2. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Michaela Fišerová (FF UJEP) Moment mezi viděním a vzpomínáním 5. 4. 2023, 18.00 FF MU Arna Nováka 1, místnost B2.13 Komplexní estetická úvaha o tom, co se odehrává v mysli fotografa ve chvíli fotografování