Členství

Členství ve Společnosti pro estetiku je individuální a kolektivní. Individuální členství je určeno pro odborné pracovníky zajímající se o estetická zkoumání a příbuzné vědní obory. Členství je dále otevřeno pro studenty a laické příznivce těchto vědních disciplin. Kolektivní členství je určeno ústavům a katedrám vysokých škol a univerzit, stejně jako dalším odborným institucím, na jejichž půdě je rozvíjeno estetické či s estetikou spřízněné bádání.

Individuální členství vzniká přijetím za člena a předpokládá vyplnění a zaslání přihlášky a zaplacení členského příspěvku na daný rok. Přijetí individuálního člena Společnosti potvrzuje Výkonný výbor. Individuální členství ve Společnosti pro estetiku zaniká: 1) písemným prohlášením člena o vystoupení ze Společnosti, 2) neplacením příspěvku po dobu 2 let navzdory upomenutí, 3) vyloučením člena z vážných důvodů (viz Stanovy Společnosti pro estetiku AV ČR).

Kolektivní členství vzniká  rovněž přijetím za člena a předpokládá písemné oslovení Výkonného výboru Společnosti pro estetiku, které je možné zaslat na adresu: estetikaspol@estetikaspol.cz. Příslušná organizace navrhne jednoho pracovníka, který podá individuální příhlášku do společnosti a bude organizaci po jejím přijetí za kolektivního člena zastupovat. O přijetí organizace za kolektivního člena Společnosti pro estetiku rozhoduje Výkonný výbor. Kolektivní členství ve Společnosti pro estetiku zaniká na základě písemného prohlášení organizace o vystoupení nebo rozhodnutím Výkonného výboru o zrušení členství z vážných důvodů (viz Stanovy Společnosti pro estetiku AV ČR).

Členství ve společnosti se každoročně prodlužuje na základě zaplacení členského příspěvku na daný rok.

Individuální přihlášku do Společnosti pro estetiku při AV ČR si můžete stáhnout ZDE.


POSTUP:

1) Vyplněnou přihlášku odešlete na elektronickou adresu společnosti: estetikaspol@estetikaspol.cz

2) Prostřednictvím bankovního převodu zašlete členský příspěvek ve výši 300,- Kč (senioři a studenti 150,- Kč) ve prospěch účtu 000000-1937599379/0800 (IBAN CZ70 0800 0000 0019 3759 9379) a do “Zprávy pro příjemce” uveďte své jméno a příjmení.

3) Po zaslání příhlášky a zaplacení členského příspěvku projedná Výkonný výbor Společnosti pro estetiku Vaší žádost a posléze obdržíte potvrzení o Vašem přijetí do Společnosti.


Příhlášku lze vyplnit a poslat poštou, a to na adresu:
Společnost pro estetiku AV ČR
Katedra estetiky FF UK, místnost č. 203 a 204, 2. patro
Celetná 20
Praha 1, 116 42

Po obdržení přihlásky Vám bude obratem na uvedenou kontaktní adresu zaslána složenka ve výši členského příspěvku na daný rok. Po projednání Vaší žádosti a zaplacení členského příspěvku budete rovněž vyrozuměni o přijetí do Společnosti. Přihlášku můžete podat a členský příspěvek zaplatit i osobně, a to na výše uvedené adrese do rukou sekretářky a pokladní společnosti paní Kateřiny Novotné v těchto dnech a hodinách:

pondělí 11:00 – 12:30 13:00 – 14:30
úterý 10:30 – 12:30 13:00 – 14:00
středa 11:00 – 12:00 12:30 – 14:00
čtvrtek 11:00 – 12:30 13:00 – 14:00