Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem

České Budějovice: Jihočeská univerzita – Episteme 2016

Publikace stopuje rezonanci pragmatismu v české meziválečné literatuře a estetice; nejprve se zaměřuje na autory tzv. „pragmatické generace“, především na Karla a Josefa Čapkovi a Miroslava Rutteho. Z perspektivy pragmatické koncepce umění života věnuje pozornost také Ladislavu Klímovi a jeho pojetí filozofické praxe. Druhá část publikace se zaměřuje na českou strukturální estetiku a literární vědu: na možné paralely, podobnosti i odlišnosti mezi Deweyho pragmatickou teorií umění a Mukařovského estetikou, ale také na nakročení Miroslava Červenky k pragmatickému vidění literatury, které lze vystopovat v pozdní fázi jeho profesní kariéry. 

  • Client:

    Petr A. Bílek, Ondřej Dadejík, Martin Kaplický, Vladimír Papoušek, David Skalický, Jan Staněk

  • Project Date:

    31st January 2019