2. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

UMĚNÍ A ZMATENÍ

Jakub Stejskal | Dahlem Humanities Center | Freie Universität Berlin 

Úterý 10. 5. 2016 | 17.30 hod. | Katedra estetiky, místnost C426, 4. patro | Celetná 20, Praha 1 |

V londýnské pracovně Sigmunda Freuda visí skoro dvě milénia starý portrét muže. Jde o jeden z

[…] Více    

Rubriky: 2016, Aktuality, Blog |Tagged , , , , |

1. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

ČARO NEURČENÉHO: NAIVNÉ A PRIMITÍVNE V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ 20. STOROČIA

Jana Migašová | Inštitút estetiky a umeleckej kultúry | Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove  

Úterý 22. 3. 2016 | 11.00 hod. | Katedra estetiky, místnost C426, 4. patro | Celetná 20, Praha 1 |

Prednáška je zameraná na výskyt,

[…] Více    

Rubriky: 2016, Aktuality, Blog |Tagged , , |

Rok 2015

Vážené členky, členové a příznivci Společnosti pro estetiku,

blíží se konec roku 2015 a my bychom rádi poděkovali Vám všem: přednášejícím v rámci našich zvaných přednášek či konferencí za zajímavá a inspirativní vystoupení, návštěvníkům těchto akcí za jejich zájem a zajímavé dotazy, našim pondělním blogerům za jejich postřehy a úvahy, všem, kteří nám pomáhají

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog |Tagged |

7. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

IDEALISTICKÉ POJETÍ VĚDY A STUDIA V NÁSTUPNÍ PŘEDNÁŠCE JOSEPHA GEORGA MEINERTA (Příklad skryté recepce Schillerova filozofického idealismu v Čechách)

Tomáš Hlobil | Katedra estetiky, FF UK v Praze; Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF UP v Olomouci

Úterý 15. 12. 2015 | 16.00 hod. | Katedra estetiky, místnost C426, 4. patro

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog |Tagged , , , , , |

6. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU ZVE NA PŘEDNÁŠKU

JAN MUKAŘOVSKÝ. ŽIVOT A DÍLO

Ondřej Sládek | Oddělení teorie Ústavu české literatury Akademie věd České republiky

Pondělí 23. 11. 2015 | 17.00 hod. | zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR | Husova 4, Praha 1 |

 

V přednášce Ondřej Sládek představí svou monografii o Janu

[…] Více    

Rubriky: 2015, Aktuality, Blog |Tagged , , , , , , |