CFP ESTETIKA FOTOGRAFIE

 

Italský časopis Aisthesis přijímá články na téma estetika fotografie.

Aisthesis http://www.fupress.net/index.php/aisthesis/index

Call for paper

AISTHESIS – VOL. XI, ISSUE II, 2018
Aesthetics of Photography

Advisory Editor: Maddalena Mazzocut-Mis (maddalena.mazzocut-
mis@unimi.it)

Deadline for submission: May 31, 2018 Expected release: October 2018

Since the early decades of XX century, research in aesthetics has focused on the statute […] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog |Tagged , , |

11. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

SPOLEČNOST PRO ESTETIKU A SEMINÁŘ ESTETIKY FF MU ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

POČÁTKY ESTETICKÉHO OCENĚNÍ A UMĚLECKÉHO ZOBRAZENÍ INDUSTRIÁLNÍ KRAJINY

Karel Stibral, Veronika Faktorová  | Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně | Ústav bohemistiky JČU v Českých Budějovicích

Úterý 12. 12. 2017 | 17.30–18.30 hod. | Filozofická fakulta MU, místnost B2.23 | Arne Nováka 1, Brno

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog |Tagged , , , , , , , |

STUDENTSKÝ SPOLEK KATHARSIS ZVE NA DEBATU O VÝZNAMU ESTETIKY

Studentský spolek Katharsis pořádá debatu na téma Role estetiky v současném umění a kultuře.

11. 12. – 19.00 – Hybernská 4

V dnešní době estetika ustoupila do pozadí, mnohdy se setkáváme i s tím, že o její náplni má chybnou představu nejen široká veřejnost, ale i teoretici a teoretičky různých uměleckých oborů. Je tedy estetika skutečně natolik

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog |Tagged , , , , , |

CFP KANTOVSKÁ ROČENKA

CALL FOR PAPERS

 

KANT YEARBOOK 11/2019

 

„AESTHETICS“

 

The KANT YEARBOOK is now accepting submissions for its eleventh issue in 2019. The KANT YEARBOOK is an international journal that publishes articles on the philosophy of Immanuel Kant. It is the KANT YEARBOOK’s goal to intensify innovative research on Kant on the international scale. For that reason the KANT YEARBOOK prefers

[…] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog |Tagged , , |

KONFERENCE O SPOLEČENSKÉM, POLITICKÉM A ETICKÉM ROZMĚRU EMOCÍ

Citová rétorika: Jak budit, chápat a pojmenovávat emoce

Emoce jsou zároveň tělesné vzruchy i duševní úsudky, iracionální projevy, které přesto potřebujeme pro svá rozhodování a činy, jsou vrozené a zároveň získávané v rodinném a společenském prostředí, všeobecně sdílené i odkazující k jednotlivým kulturám, pasivně zakoušené i úmyslně orientované, skryté v hlubinách našeho já […] Více    

Rubriky: 2017, Aktuality, Blog |Tagged , |