Tomáš Koblížek (Oddělení analytické filosofie, Filosofický ústav AV ČR)

„Ta malba musí pryč!“ Expresivní apropriační soudy a svoboda slova

19. 10. Jan Čejka Gallery

17.30

V roce 2017 vyzvala britská umělkyně Hannah Black organizátory Whitneyova Bienále v New Yorku, aby odstranili malbu Dany Schutz Open Casket, která byla na přehlídce vystavena. Důvodem protestu bylo to, že malba podle Black nevhodně reprodukuje fotografii Emmetta Tilla, černošského chlapce, který byl v roce 1955 zlynčován v Mississippi. Snímek se následně stal pro černoškou komunitu ikonickým. Ve svém příspěvku se budu věnovat třem přístupům ke kauze, které vyvolala pozornost mezi teoretiky i historiky umění: (i) Podle Davida Joselita (2023) jde ze strany Hanny Black o nelegitimní protest opírající se o pojetí dané fotografie jako vlastnictví nějaké skupiny. (ii) Z hlediska teorie kulturní apropriace, kterou hají C. Thi Nguyen a Matthew Strohl (2019), jde o protest založený na faktu, že použitím fotografie byla narušena intimita skupiny. (iii) Z hlediska teorie kulturní apropriace, kterou hají Erich Matthes (2018), jde o protest založený na faktu, že použití fotografie prohlubuje marginalizaci skupiny (role mluvčího přechází na autora stojícího mimo tuto skupinu). V příspěvku navrhnu alternativu ke všem těmto přístupům. Ukážu, že existuje forma uznání pro protesty tohoto typu, která nutně nezahrnuje uskutečnění příslušného požadavku (zde odstranění malby). Budu vycházet z teorie řečových aktů a ilokučních teorií svobody vyjadřování.

[Zájemce o přednášku prosím, zda by si předem nepřečetli kratší text o celé kauze zahrnující i kompletní znění otevřeného dopisu: https://1url.cz/kuBYt .]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *