CFP NA KONFERENCI ZELENÉ STOPY KOMIKSU

Zelené stopy komiksu Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP, Společnost pro estetiku, Katedra environmentálních studií FSS MU, Seminář estetiky FF MU a Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně zvou na mezinárodní konferenci, která se uskuteční vBrně v prostorách Moravského zemského muzea ve dnech 16.