1. LETOŠNÍ PŘEDNÁŠKA SPE

Agnieszka Bandura (Aesthetics Department, Institute of Philosophy, University of Wrocław; The E. Geppert Academy of Fine Art and Design in Wrocław) Art and “Life” 22. března 202318:00 posluchárna B2.13, Arna Nováka 1, Brno Seminář estetiky FF MU a Společnost pro estetiku zvou na přednášku, kterou prosloví Dr. Agnieszka Bandura (Aesthetics Department, Institute

KŘEST KNIH

Společnost pro estetiku pořádá ve středu 1. února 2023 křest knih Na okrajích umění Ondřeje Dadejíka (Dokořán, 2022) a Portmannova filosofická biologie a antropologie Filipa Jaroše (Togga, 2022), který se bude konat od 18:00 v Jan Čejka Gallery, Hybernská 4, 110 00 Nové Město, Praha 1. Srdečně Vás zveme. Odkazy

NOVÁ KNIHA ONDŘEJE DADEJÍKA

Ondřej Dadejík Na okrajích uměníKapitoly z rozostřené hranice mezi uměním a životem Praha: Dokořán, 2022. ISBN: 978-80-7675-095-1 Kniha Na okrajích umění problematizuje a novým způsobem pojímá všeobecně sdílenou představu, podle níž svět umění tvoří oblast nejen odlišnou, nýbrž protikladnou běžnému, každodennímu světu. Výchozím tématem knihy je popis soudního sporu z